DIV (element)

DIV (element)

Div to element blokowy w HTML, który grupuje inne elementy HTML w sekcje. Jego nazwa pochodzi od angielskiego słowa division (sekcja, oddział, wydział). Znacznik <div> jest często określany jako rodzaj pojemnika na treść czy też kontener, ponieważ zawiera on w sobie inne elementy. Element div sam w sobie nie wnosi niczego do wyglądu strony. Wpływa na treść i układ graficzny strony dopiero wówczas, kiedy zostanie ostylizowany przy użyciu CSS. “Pusty” element div nie zmienia nic na stronie jeśli chodzi o jej wygląd. Znacznik <div> jest używany do grupowania zawartości strony i budowy sekcji oddzielających je od innych elementów. Wewnątrz jednej sekcji div może się znajdować wiele innych elementów div. Takie zagnieżdżanie znaczników <div> jest pomocne w stylizacji za pomocą CSS oraz umożliwia dzielenie poszczególnych sekcji na podsekcje.