Spis treści

Bariery komunikacyjne – jak je zburzyć i zwiększyć skuteczność komunikacji?  

Bez względu na to, jaką ścieżkę komunikacji obieramy, wymiana informacji musi przebiegać w skuteczny sposób. Obie strony powinny doskonale rozumieć ustalenia, a w razie potrzeby, dopytać o szczegóły. Co jednak w sytuacji, gdy rozmówcy nie potrafią się porozumieć? Warto zacząć od zidentyfikowania barier komunikacyjnych i wdrożenia działań, które pozwolą je zburzyć. Czym dokładnie są bariery komunikacyjne i jak sobie z nimi poradzić? 

Bariery komunikacyjne – co to?

Bariery komunikacyjne to przeszkody, które utrudniają lub uniemożliwiają skuteczną wymianę informacji. Przyczynę mogą stanowić czynniki fizyczne lub psychologiczne, jak i kwestie językowe bądź kulturowe. Rozumienie i umiejętne przełamywanie barier jest kluczowe w efektywnej komunikacji.

Rodzaje barier komunikacyjnych

Wyróżniamy różne rodzaje barier komunikacyjnych, są to:

 • Bariery fizyczne – Należą do nich hałas czy zbyt duża odległość rozmówców. Do tej grupy zaliczamy także problemy techniczne, jak słabe połączenie internetowe, wadliwy sprzęt, szwankujące oprogramowanie.
 • Bariery psychologiczne – Bariery psychologiczne to przede wszystkim emocje  i obawy, są to na przykład stres, uprzedzenia czy brak motywacji. Takie przeszkody mogą zakłócać percepcję i interpretację przekazywanych informacji.
 • Bariery językowe – Problem ten dotyczy nie tylko użytkowników posługujących się różnym językiem, ale również osób używających fachowego żargonu lub specyficznych dla danego regionu zwrotów.
 • Bariery kulturowe – Odnoszą się do różnic w wartościach, przekonaniach i zwyczajach – takie kwestie mogą wpływać na interpretację i zrozumienie komunikatów, prowadzić do nieporozumień lub niewłaściwej interpretacji intencji.

Rozumienie tych barier jest kluczowe dla rozwoju skutecznych strategii komunikacyjnych w różnorodnych środowiskach i sytuacjach.

Bariery komunikacyjne przykłady

Komunikacja osobista vs. zawodowa

 • Komunikacja osobista: Często napotykamy bariery emocjonalne, są to np. niechęć do wyrażania uczuć, która może prowadzić do nieporozumień między bliskimi. Konflikty powstają też na skutek różnic w stylach komunikacji, na przykład preferencji komunikacji bezpośredniej u jednej osoby, a pisemnej przez drugą.
 • Komunikacja w środowisku zawodowym: Na szczeblu zawodowym często pojawiają się bariery hierarchiczne – obawa przed reakcją przełożonego ogranicza otwartą komunikację. Innym przykładem są bariery techniczne, jak nieefektywna wymiana e-maili, która opóźnia procesy decyzyjne.

Rodzaje komunikacji

Komunikacja werbalna

 • Dotyczy przekazywania informacji za pomocą słów, zarówno w formie mówionej, jak i pisemnej.
 • Bariery w komunikacji werbalnej mogą obejmować niejasności wynikające z użycia zbyt skomplikowanego języka lub żargonu, różnice w akcentach i dialektach, posługiwanie się różnymi językami.  

Komunikacja niewerbalna

 • Obejmuje przekazywanie informacji poprzez mowę ciała, gesty, ekspresję twarzy i inne formy wyrazu niewerbalnego.
 • Bariery w komunikacji niewerbalnej często wynikają z różnic kulturowych – ten sam gest może mieć różne znaczenie w poszczególnych kulturach. Kolejna przyczyna to nieświadome przekazywanie sprzecznych sygnałów. 

Komunikacja cyfrowa

 • W erze cyfrowej, komunikacja często odbywa się za pośrednictwem e-maili, mediów społecznościowych, aplikacji i innych platform cyfrowych.
 • Bariery w komunikacji cyfrowej obejmują problemy techniczne, np. słabe połączenia internetowe. Problem stanowić mogą też ograniczenia w wyrażaniu emocji i intencji, a także ryzyko nadinterpretacji lub błędnego odczytania wiadomości.

Bariery w komunikacji – jak je pokonać?

 • Aktywne słuchanie, skupienie uwagi na odbiorcy, a w przypadku niejasności zadawanie pytań.
 • Używanie prostego, zrozumiałego języka, unikanie fachowego żargonu w sytuacjach, gdy może to prowadzić do nieporozumień, dostosowywanie przekazu do poziomu zrozumienia odbiorcy.
 • Wrażliwość na różnice kulturowe, emocjonalne i indywidualne preferencje,   dostosowanie komunikacji do potrzeb i oczekiwań odbiorcy.

Metody i techniki efektywnej komunikacji

 • Regularne zbieranie opinii od odbiorców, feedback pozwoli na dostosowanie i ulepszenie sposobów komunikacji.
 • Efektywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak oprogramowanie do zarządzania projektami czy platformy do komunikacji online.
 • Formułowanie jasnych i zwięzłych wiadomości, unikanie wieloznaczności oraz upewnianie się, że główne punkty wypowiedzi są zrozumiałe.
 • Organizacja regularnych szkoleń z zakresu komunikacji werbalnej, niewerbalnej i cyfrowej, które pomagają pracownikom rozwijać umiejętności niezbędne do pokonywania barier komunikacyjnych.
 • Inwestycja w rozwój umiejętności pracowników, szkolenia z zakresu negocjacji, rozwiązywania konfliktów i empatii.

Jak edukacja i świadomość pomagają przełamywać bariery?

 • Zwiększanie świadomości z zakresu różnych rodzajów barier komunikacyjnych oraz ich wpływu na efektywność pracy i relacje interpersonalne.
 • Zachęcanie pracowników do stosowania zdobytej wiedzy w codziennej komunikacji, co pozwala na bieżące przełamywanie barier.

Opanowanie tych strategii, metod i technik jest kluczowe dla efektywnego pokonywania barier komunikacyjnych w różnych środowiskach, zarówno zawodowych, jak i osobistych.

FAQ

Komunikacja interpersonalna – przykłady?

Przykłady komunikacji interpersonalnej obejmują rozmowę twarzą w twarz, telefoniczną, wymianę e-maili czy wiadomości tekstowych. Będą to także gesty, mowa ciała oraz wyraz twarzy podczas interakcji z innymi osobami. Komunikacja interpersonalna dotyczy zarówno oficjalnych spotkań służbowych, jak i nieformalnych rozmów z przyjaciółmi. 

Interpersonalne – co to znaczy?

Termin interpersonalne odnosi się do relacji lub interakcji między kilkoma osobami, co najmniej dwiema. Komunikacja interpersonalna oznacza wymianę informacji, jest to proces dwustronny, który obejmuje nadawanie i odbieranie wiadomości.

Bariera językowa – definicja

Bariera językowa to trudność w komunikacji, powstająca, gdy rozmówcy posługują się innym językiem, specjalistycznym żargonem, slangiem, dialektem. Bariera ta często prowadzi do nieporozumień lub całkowitego braku zrozumienia.

Jakie są 4 typy komunikacji?

Cztery główne typy komunikacji to:

 • Werbalna: Używanie słów, zarówno w mowie, jak i piśmie.
 • Niewerbalna: Komunikacja za pomocą mowy ciała, gestów, wyrazu twarzy.
 • Pisemna: Wymiana informacji poprzez pisanie, w tym e-maile, listy, raporty.
 • Audio/wizualna: Wykorzystanie dźwięku i obrazów, na przykład w prezentacjach multimedialnych.

Problem z komunikacją – jak rozwiązać?

Rozwiązanie problemów z komunikacją wymaga kilku kroków:

 • Zidentyfikuj źródło problemu: Czy to bariera językowa, różnice kulturowe, brak umiejętności słuchania?
 • Używaj jasnego i prostego języka: Unikaj żargonu i skomplikowanego słownictwa.
 • Praktykuj aktywne słuchanie: Skup się na mówcy, jeśli jest taka potrzeba, zadawaj pytania.
 • Wyrażaj empatię i szacunek: Pokaż zrozumienie dla punktu widzenia innych osób.
 • Pamiętaj o feedbacku: Regularnie proś o opinie, dzięki temu zyskasz pewność, że zostałeś zrozumiany.
 • Korzystaj z pomocy wizualnych: Używaj diagramów, obrazów lub prezentacji, aby ułatwić zrozumienie.
 • Rozważ szkolenia z komunikacji: W przypadku częstych problemów, profesjonalne szkolenia mogą być bardzo pomocne.

Bariery komunikacyjne – podsumowanie 

Świadomość różnorodnych form przekazu i umiejętność aktywnego słuchania odgrywają ważną rolę w życiu prywatnym i zawodowym. Efektywna komunikacja to nie tylko słowa, ale także zrozumienie gestów, tonu głosu i kontekstu kulturowego. Kluczowe jest ciągłe uczenie się i dostosowywanie naszych umiejętności do różnych wyzwań.

Zrozumienie i przełamywanie barier komunikacyjnych pozwala na budowanie silniejszych i bardziej satysfakcjonujących relacji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza