Citation flow

Citation flow

Citation Flow (CF) to wskaźnik stworzony przez Majestic, popularne narzędzie do analizy linków przychodzących. Wskaźnik ten odnosi się do ilości backlinków. Citation Flow określa wartość linku na podstawie liczby backlinków, które są z nim powiązane. Wskaźnik Citation Flow stosuje się w połączeniu z innym wskaźnikiem opracowanym przez Majestic, a mianowicie Trust Flow (TF), odnoszącym się do jakości i wiarygodności domeny. Oba wskaźniki przyjmują wartość od 0 do 100. Co do zasady, najlepiej jest jak CF i TF znajdują się na podobnym poziomie. Zbyt wysoka wartość Citation Flow w stosunku do Trust Flow może wskazywać na to, że strona posiada dużo linków przychodzących słabej jakości, co jest niekorzystne z punktu widzenia pozycjonowania.