Design thinking

Spis treści

Design thinking, czyli nieszablonowe rozwiązania – sprawdź, jak je wygenerować i wykorzystać w biznesie

Jak przebiega generowanie pomysłów, które trafiają w gusta klientów? W dobie dużej dostępności usług i produktów, przemyślana pod kątem technicznym propozycja już nie wystarczy. Liczy się kreatywność, wychodzenie poza schematy, 100% dopasowanie do odbiorców. Jak wygenerować taki pomysł, jak krok po kroku stworzyć idealne rozwiązanie? Tutaj pojawia się metodologia design thinking. Czym jest design thinking? Jakie etapy obejmuje i czy sprawdzi się w Twojej firmie?

Design thinking – co to?

Design thinking to metoda rozwiązywania problemów, która koncentruje się na zrozumieniu potrzeb i doświadczeń użytkowników. Jest to podejście interdyscyplinarne, łączące wiedzę z różnych dziedzin – od psychologii po inżynierię. Celem działań jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Omawiany proces opiera się na iteracyjnym modelu, który zakłada ciągłe testowanie i ulepszanie pomysłów. W centrum design thinking leży empatia, która pozwala  lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania odbiorców.

Design thinking a tradycyjne metody rozwiązywania problemów

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które często koncentrują się na logicznym i sekwencyjnym podejściu do rozwiązywania problemów, design thinking promuje kreatywność i eksperymentowanie. Metodologia skupia się na innowacyjności i tworzeniu wartości dla użytkowników. Jest to elastyczny, zachęcający do eksploracji różnych możliwości i akceptacji niepewności proces.

Design thinking process

Empatyzacja

 • Opis etapu: Empatyzacja to pierwszy krok w design thinking, polegający na zrozumieniu doświadczeń, potrzeb i motywacji użytkowników. Ten etap wymaga zanurzenia się w świat użytkownika, obserwacji i interakcji.
 • Znaczenie: Empatyzacja ułatwia wyjście poza własne założenia, zrozumienie rzeczywistych problemów i potrzeb użytkowników.
 • Przykład zastosowania: Przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami, obserwacje prowadzone w ich naturalnym środowisku, tworzenie person.

Definiowanie problemu

 • Opis etapu: Działania na tym etapie to analizowane zebranych informacji i zdefiniowanie problemu. Ważna jest koncentracja na sformułowaniu wyraźnego i konkretnego problemu, który powinien zostać rozwiązany.
 • Znaczenie: Jasna definicja jest kluczowa, ponieważ wyznacza kierunki dalszych działań.
 • Zastosowanie: Określenie problemu, formułowanie pytań typu „Jak możemy usprawnić/poprawić/zmienić…?”, które podsumowują główne wyzwania i potrzeby użytkowników.

Ideacja, generowanie pomysłów 

 • Opis etapu: Ideacja polega na generowaniu jak największej liczby pomysłów. Na tym etapie wykorzystuje się techniki kreatywnego myślenia, takie jak burza mózgów czy mapowanie myśli.
 • Znaczenie: Ideacja umożliwia eksplorację szerokiego spektrum możliwości, zachęca do myślenia poza utartymi schematami i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
 • Zastosowanie: Organizacja burzy mózgów, w której uczestnicy nie oceniają pomysłów innych, lecz koncentrują się na ich generowaniu nowych idei.

Prototypowanie

 • Opis etapu: Prototypowanie to proces tworzenia wstępnych wersji produktu lub rozwiązania. Celem jest stworzenie czegoś, co można testować i udoskonalać.
 • Znaczenie: Prototypy pozwalają na eksperymentowanie z różnymi koncepcjami, jeszcze zanim zostaną wdrożone.
 • Przykład zastosowania: Tworzenie prostych modeli produktu, scenariuszy usług czy makiet, które można prezentować użytkownikom.

Testowanie

 • Opis etapu: Ostatnim etapem jest testowanie. To moment, w którym prezentowane są prototypy. Zebrane podczas prezentacji opinie pozwalają na dalsze ulepszanie rozwiązania.
 • Znaczenie: Testowanie jest niezbędne, aby zrozumieć, jak rozwiązania działają w praktyce i jakie są reakcje użytkowników.
 • Zastosowanie: Przeprowadzenie testów użytkowych, zbieranie opinii, obserwacja interakcji odbiorców, analiza wyników.

Podsumowując, proces design thinking to iteracyjny i elastyczny proces. Każdy etap wnosi kluczowy wkład w rozwój i doskonalenie produktów oraz usług.

Design thinking przykłady

Branża edukacyjna

 • Przykład: Opracowanie programów nauczania z wykorzystaniem design thinking.
 • Analiza: Tworzenie programów edukacyjnych skupiających się na kreatywności, współpracy i myśleniu krytycznym, zamiast tylko na zapamiętywaniu faktów.
 • Wyzwania: Przełamywanie tradycyjnych metod nauczania, które często opierają się na sztywnych strukturach.
 • Sukcesy: Rozwijanie umiejętności potrzebnych w XXI wieku, takich jak adaptacja, innowacyjność i współpraca.

Branża meblarska

 • Przykład: Projektowanie mebli modułowych dopasowanych do zmieniających się potrzeb i przestrzeni życiowych.
 • Analiza: Wykorzystanie design thinking do zrozumienia różnorodnych potrzeb i preferencji użytkowników. Tworzenie mebli, które są funkcjonalne, estetyczne i łatwe do dostosowania do różnych warunków życiowych.
 • Wyzwania: Znalezienie równowagi między estetyką a funkcjonalnością. Projektowanie mebli, które są łatwe w montażu, przechowywaniu i transporcie.
 • Sukcesy: Stworzenie innowacyjnych, personalizowanych rozwiązań meblowych, które odpowiadają potrzebom użytkowników, promują wygodę i wykorzystują potencjał przestrzeni.

Branża marketingowa

 • Przykład: Tworzenie kampanii reklamowych opartych na zrozumieniu odbiorców. Skuteczny marketing
 • Analiza: Użycie design thinking do weryfikacji potrzeb, emocji i zachowania konsumentów. Opracowywanie kampanii, które rezonują z odbiorcami na głębszym, emocjonalnym poziomie, reklam dopasowanych do grupy docelowej. 
 • Wyzwania: Znalezienie unikalnego przekazu, który wyróżnia markę na tle konkurencji, a jednocześnie pozostaje autentyczny i prawdziwy. Adaptacja do szybko zmieniających się trendów i oczekiwań rynku.
 • Sukcesy: Tworzenie kampanii marketingowych, które nie tylko przyciągają uwagę, ale także budują trwałą relację z klientami i wyróżniają markę na rynku.

Design thinking a pozycjonowanie 

Design thinking może być wykorzystany również w procesie pozycjonowania stron internetowych i sklepów e-commerce

Empatyzacja

Zrozumienie potrzeb i zachowania użytkowników jest kluczowe. Design thinking pomaga w identyfikacji słów kluczowych i fraz, których rzeczywiście używają potencjalni klienci.

Definiowanie celów SEO

Określenie celów, które chcemy osiągnąć poprzez pozycjonowanie (np. zwiększenie ruchu na stronie, poprawa konwersji), pomoże w dalszym planowaniu strategii.

Ideacja 

Design thinking pozwala na twórcze podejście do strategii SEO. Działania mogą obejmować kreatywne sposoby optymalizacji treści, struktury strony czy pozyskiwania linków zwrotnych.

Prototypowanie i testowanie

W kontekście SEO, prototypowanie może oznaczać wdrożenie zmian w ograniczonym zakresie (np. na jednej stronie) i monitorowanie efektów tych zmian. W ten sposób można eksperymentować z różnymi strategiami SEO i oceniać ich skuteczność.

Iteracyjne ulepszanie

SEO nie jest procesem jednorazowym, lecz ciągłym dążeniem do optymalizacji. Design thinking promuje iteracyjne podejście, które zakłada ciągłe testowanie, ocenianie i ulepszanie strategii SEO w oparciu o uzyskiwane wyniki i informacje zwrotne.

Wykorzystanie design thinking w pozycjonowaniu stron internetowych pomaga w lepszym zrozumieniu i zaspokojeniu potrzeb użytkowników, co jest kluczowym elementem efektywnego SEO. Pozwala również na bardziej kreatywne i elastyczne podejście do optymalizacji, co może przynieść lepsze wyniki w wyszukiwarkach internetowych.

Design thinking – w jakich jeszcze branżach się sprawdzi?

 • Branża technologiczna: Rozwój oprogramowania, projektowanie interfejsów użytkownika i doświadczeń, tworzenie nowych produktów technologicznych.
 • Branża finansowa: Projektowanie produktów finansowych, ulepszenie doświadczeń klientów w bankowości, tworzenie innowacyjnych rozwiązań.
 • Sektor usługowy: Tworzenie lepszych doświadczeń klienta w hotelarstwie, restauracjach, turystyce.
 • Branża handlowa: Projektowanie przestrzeni handlowych, rozwijanie strategii sprzedaży detalicznej, tworzenie innowacyjnych rozwiązań e-commerce.
 • Branża motoryzacyjna: Projektowanie pojazdów, usprawnianie procesów produkcji, rozwijanie nowych modeli.
 • Branża rozrywkowa: Tworzenie treści cyfrowych, projektowanie gier, rozwijanie nowych formatów medialnych.
 • Branża spożywcza i gastronomiczna: Innowacje w produktach spożywczych, projektowanie doświadczeń gastronomicznych, rozwijanie zrównoważonych i efektywnych systemów żywnościowych.

Design thinking szkolenia

 • Szkolenia wstępne: Skierowane do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z design thinking. Takie szkolenia obejmują podstawy metody, jej zasady i kluczowe etapy procesu.
 • Praktyczne warsztaty: Zajęcia, które koncentrują się na praktycznym stosowaniu design thinking w realnych projektach. Uczestnicy pracują nad konkretnymi przypadkami, wykorzystują metodykę do rozwiązywania problemów.
 • Szkolenia zaawansowane: Dla osób, które mają już doświadczenie w stosowaniu design thinking i chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniach

 • Rozwój umiejętności myślenia projektowego: Uczestnictwo w szkoleniach pozwala na rozwój kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów i empatycznego podejścia do potrzeb użytkowników.
 • Lepsze zrozumienie innowacyjnych procesów: Szkolenia z design thinking uczą, jak podejść do innowacji w sposób systematyczny i skuteczny.
 • Możliwość praktycznego zastosowania wiedzy: Warsztaty i projekty realizowane podczas szkoleń pozwalają na praktyczne wykorzystanie nauki w realnych sytuacjach biznesowych lub społecznych.

FAQ

Co to jest kolaboracja?

Kolaboracja to proces współpracy między różnymi osobami lub grupami w celu osiągnięcia wspólnych celów. W kontekście design thinking, kolaboracja odnosi się do pracy zespołowej, gdzie połączenie różnych perspektyw i umiejętności skutkuje stworzeniem innowacyjnych rozwiązań.

Co oznacza iteracja?

Iteracja to powtarzanie procesu lub cyklu działań prowadzonych w celu stopniowego doskonalenia produktu lub rozwiązania. W design thinking, iteracja polega na ciągłym testowaniu i modyfikowaniu prototypów, wykorzystywaniu informacji zwrotnych.

Co to jest design?

Design, inaczej projektowanie, to proces tworzenia rozwiązań, produktów, usług lub systemów, które łączą w sobie estetykę, funkcjonalność i użyteczność. Design może odnosić się zarówno do procesu projektowego, jak i do samego wyniku tego procesu.

Co to jest prototyp?

Prototyp to wstępna wersja produktu lub rozwiązania, stworzona w celu testowania i oceny koncepcji przed finalnym wdrożeniem. Prototypowanie jest kluczowym elementem procesu design thinking, pozwalającym na eksplorację i iterację pomysłów.

Czym jest IDEO?

IDEO to międzynarodowa firma konsultingowa specjalizująca się w designie i innowacjach, znana z promowania filozofii design thinking. IDEO pomogło ukształtować podejście do projektowania oparte na użytkowniku, łączące empatię, kreatywność i racjonalność.

Na czym polega service design?

Service design, czyli projektowanie usług, to proces projektowania i ulepszania usług z uwzględnieniem doświadczeń użytkowników. Koncentruje się na stworzeniu spójnych, użytecznych i atrakcyjnych doświadczeń dla użytkowników na każdym etapie korzystania z usługi.

Czym jest human-centered design?

Human-centered design, czyli projektowanie skoncentrowane na człowieku, to podejście do projektowania, które skupia się na potrzebach, preferencjach i ograniczeniach końcowych użytkowników. Takie podejście sprawia, że stworzone rozwiązania są funkcjonalne.

Na czym polega myślenie projektowe?

Myślenie projektowe to podejście do rozwiązywania problemów, które łączy empatię wobec użytkownika, kreatywność w generowaniu rozwiązań i racjonalne myślenie w implementacji. Polega na otwartości na nowe pomysły, gotowości do eksperymentowania i ciągłego uczenia się przez iteracje.

Podsumowanie

Design thinking to innowacyjna metodyka rozwiązywania problemów, która kładzie nacisk na empatię, kreatywność i iteracyjne podejście do projektowania. Składa się z pięciu kluczowych etapów: empatyzacji, definiowania, ideacji, prototypowania i testowania. Metoda ta znajduje zastosowanie w różnych branżach, od technologii po edukację, oferuje unikalne rozwiązania skoncentrowane na użytkowniku. Mimo pewnych wyzwań, takich jak ryzyko nadmiernego skupienia się na użytkowniku czy trudności w skalowaniu, design thinking jest ceniony za swoją zdolność do stymulowania innowacji i adaptacji do zmieniających się potrzeb.

Ocena strony: 5/5 - (2 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza