Spis treści

Dyrektywa Omnibus – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Dyrektywa Omnibus – choć jest o niej głośno już od jakiegoś czasu, nadal wzbudza wiele wątpliwości. Zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci nadal nie do końca rozumieją nowe przepisy. Czym więc jest omawiana dyrektywa, jakie zmiany wprowadza?

Czym jest dyrektywa Omnibus?

Dyrektywa Omnibus, formalnie znana jako Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161, stanowi kluczowy element unijnej strategii mającej na celu lepszą ochronę konsumentów. Dyrektywa ta ma wzmocnić prawa konsumentów oraz wprowadzić przepisy dostosowane do szybko zmieniającego się świata cyfrowego, ma także zwiększyć przejrzystość i uczciwość w zakresie relacji między przedsiębiorstwami a konsumentami.

Historia i tło powstania dyrektywy sięgają potrzeby aktualizacji czterech wcześniejszych dyrektyw dotyczących praw konsumentów w Unii Europejskiej:

 • dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (93/13/EWG),
 • dyrektywy w sprawie ochrony konsumentów w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych (2005/29/WE),
 • dyrektywy w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE),
 • dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków handlowych między przedsiębiorstwami a konsumentami w sektorze żywnościowym (2019/633).

Zmiany te były odpowiedzią na rosnące wyzwania, takie jak rozwój handlu elektronicznego i cyfryzacja usług, które, aby skutecznie chronić konsumentów, wymagały nowych ram prawnych.

Cele dyrektywy Omnibus

Główne cele Dyrektywy Omnibus obejmują:

 • Zwiększenie przejrzystości ofert sprzedaży internetowej, wymóg podawania jasnych informacji o cenach, kosztach dodatkowych i parametrach wyszukiwania. Takie rozwiązanie ułatwia konsumentom dokonywanie świadomych wyborów.
 • Wprowadzenie surowszych kar dla przedsiębiorstw naruszających przepisy konsumenckie, z możliwością nakładania  grzywny w wysokości do 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa w danym państwie członkowskim.
 • Zwiększenie ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami, w szczególności w kontekście marketingu i sprzedaży w mediach społecznościowych oraz ochrona przed fałszywymi recenzjami i nieautoryzowanym wykorzystaniem danych osobowych.

Cele wprowadzenia Dyrektywy obejmują większą ochronę praw konsumentów, zwiększenie zaufania do transakcji cyfrowych i transgranicznych w ramach jednolitego rynku, a także promowanie uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami.

Poprzez ustanowienie bardziej rygorystycznych wymogów i jasnych ram prawnych, dyrektywa omnibus ma za zadanie stworzyć bardziej sprawiedliwe i transparentne środowisko dla konsumentów i przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Dyrektywa Omnibus od kiedy?

Dyrektywa Omnibus została przyjęta 27 listopada 2019 roku i weszła w życie 7 stycznia 2020 roku po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie miały za zadanie wdrożyć jej przepisy do krajowego prawodawstwa do 28 listopada 2021 roku, co umożliwiło wprowadzenie nowych zasad w całej Unii. Okres przejściowy po wejściu dyrektywy w życie zapewnił przedsiębiorstwom czas na dostosowanie się do nowych wymogów, co obejmowało aktualizację procedur, systemów i polityk zgodnie z dyrektywą. Proces ten wspierany był przez działania informacyjne i szkoleniowe ze strony organów ochrony konsumentów i instytucji UE. Wprowadzenie dyrektywy stanowi kluczowy element w zwiększaniu ochrony konsumentów, jednocześnie zwiększając świadomość przedsiębiorstw.

Kluczowe zmiany wprowadzone przez dyrektywę

Dyrektywa Omnibus wprowadziła szereg istotnych zmian i nowych wymogów mających na celu wzmocnienie ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą różnych aspektów interakcji między konsumentami i przedsiębiorstwami, od zwiększenia przejrzystości w handlu elektronicznym po wprowadzenie surowszych kar za naruszanie praw konsumentów. Oto niektóre z nich:

Większa przejrzystość cen i ofert

Przedsiębiorstwa są zobowiązane do jasnego informowania konsumentów o całkowitych kosztach produktów i usług, w tym o wszelkich dodatkowych opłatach.

Zakaz fałszywych opinii i recenzji

Wprowadzono zakaz publikowania fałszywych opinii i recenzji oraz wymóg weryfikacji autentyczności wszystkich publikowanych recenzji.

Surowsze kary za naruszenie praw konsumentów

Na przedsiębiorstwa, które naruszają prawa konsumentów, państwa członkowskie mają możliwość nakładania grzywny w wysokości do 4% rocznego obrotu w danym państwie członkowskim.

Większa ochrona w przypadku usług cyfrowych

Dyrektywa chroni też konsumentów, korzystających z usług cyfrowych (np. media społecznościowe i platformy streamingowe), którzy, w zamian za korzystanie z usług, udzielają platformie dostępu do danych osobowych.

Prawo do odstąpienia od umowy

Wprowadzono jasne zasady dotyczące prawa konsumentów do odstąpienia od umowy. Opracowane zostały zasady dotyczące okresu i sposobu odstąpienia.

Informacje o produkcie i algorytmach

Przedsiębiorstwa muszą informować konsumentów, jeśli cena produktu została ustalona za pomocą algorytmów na podstawie automatycznego przetwarzania danych.

Przykłady konkretnych zmian

 • W przypadku sklepów internetowy konieczne są informacje, czy  prezentowane produkty oferowane są przez przedsiębiorcę, czy przez inną osobę w ramach platformy marketplace.
 • Gdy konsument kupuje aplikację mobilną, musi otrzymać informacje na temat działania algorytmów rekomendujących inne produkty lub usługi wewnątrz tej aplikacji. Innymi słowy, firmy oferujące aplikacje muszą wyjaśnić, według jakich zasad (np. na podstawie wcześniejszych zakupów, przeglądanych treści, preferencji użytkownika itp.) system sugeruje inne artykuły lub usługi, które mogą go zainteresować. Zapisane jest to celu zwiększenia przejrzystości i pozwala konsumentom lepiej rozumieć, w jaki sposób ich dane i zachowania są wykorzystywane do personalizacji ofert.
 • W przypadku naruszenia prawa konsumenta, duże platformy internetowe, mogą zostać ukarane grzywnami sięgającymi milionów euro, co stanowi znaczną zmianę w podejściu do egzekwowania praw konsumentów.

Zmiany te mają na celu nie tylko zwiększenie ochrony konsumentów, ale dają też pewność, że przedsiębiorstwa działają w bardziej przejrzysty i uczciwy sposób, co przyczynia się do budowania zaufania na rynku cyfrowym.

Dyrektywa Omnibus kogo dotyczy?

Dyrektywa Omnibus wprowadza zmiany mające istotny wpływ zarówno na konsumentów, jak i na przedsiębiorstwa działające w różnych branżach.

Konsumentów

Dyrektywa zapewnia konsumentom zwiększoną ochronę oraz przejrzystość w transakcjach cyfrowych. Gwarantuje ona nie tylko lepszy dostęp do informacji, ale też większą ochronę przed nieuczciwymi praktykami. 

Przedsiębiorstwa

Wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynku UE, zarówno te prowadzące sprzedaż stacjonarną, jak i online, muszą dostosować swoje praktyki do nowych wymogów. Dotyczy to zwłaszcza firm oferujących towary i usługi konsumentom, w tym sklepów internetowych, platform e-commerce, aplikacji mobilnych, a także producentów i dystrybutorów.

Platformy internetowe i marketplace

Platformy internetowe, w tym marketplace i media społecznościowe, są szczególnie dotknięte wymogiem większej przejrzystości w zakresie sposobu prezentacji ofert i recenzji produktów. Muszą również wdrożyć systemy weryfikacji autentyczności opinii i recenzji publikowanych przez użytkowników.

Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia konsumenckie

Organizacje te zyskują nowe narzędzia do ochrony interesów konsumentów, w tym możliwość składania skarg i wnoszenia spraw w imieniu konsumentów, co wzmacnia ich rolę w egzekwowaniu przepisów ochrony konsumenta.


Wpływ dyrektywy na różne branże i sektory gospodarki

 • Handel elektroniczny: Sektor ten doświadcza największych zmian, wymaga od firm zwiększenia przejrzystości cen, promocji i algorytmów rekomendacji.
 • Usługi cyfrowe: Dostawcy usług cyfrowych, w tym platformy streamingowe i aplikacje, muszą dostarczać jasnych informacji dotyczących warunków świadczenia usług, w tym dotyczących wszelkich kosztów.
 • Turystyka i rekreacja: Branża ta musi dostosować praktyki w zakresie prezentacji ofert i cen, szczególnie w kontekście pakietów wakacyjnych i usług rezerwacyjnych online.
 • Finanse i ubezpieczenia: Firmy w tych sektorach również są zobowiązane do zapewnienia większej przejrzystości w ofertach i umowach konsumenckich.

Podsumowanie

Dyrektywa Omnibus stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia ochrony konsumentów, wprowadza znaczące zmiany w prawie konsumenckim. Poprzez ustanowienie rygorystycznych wymogów dla przedsiębiorstw, zwiększenie przejrzystości w handlu elektronicznym oraz wprowadzenie surowszych sankcji za naruszenie praw konsumentów, dyrektywa ma stworzyć sprawiedliwe i bezpieczne środowisko zakupowe.

 

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza