Spis treści

Koszty stałe i zmienne w Twojej firmie – sprawdź, jak efektywne zarządzać finansami

Jakie koszty stałe generuje Twoja firma? Jakie koszty zmienne musisz uwzględnić w budżecie? Odpowiedź na powyższe pytania to podstawa w skutecznym zarządzaniu finansami biznesu. Kontrola kosztów ma duży wpływ na zyski firmy, a co za tym idzie, na jej kondycję i konkurencyjność. Warto więc uwzględniać w budżecie koszty, które trzeba pokryć nawet wtedy, gdy liczba zamówień jest zerowa, jak i te dodatkowe, generowane w wyjątkowych sytuacjach.  

Koszty stałe

Koszty stałe pozostają niezmienne przez określony czas, niezależnie od wielkości produkcji czy poziomu sprzedaży w przedsiębiorstwie. To koszty przewidywalne, które zazwyczaj nie podlegają dużym wahaniom.

Koszty stałe – przykłady

Koszty stałe to przede wszystkim:

 • czynsz, jeśli Twoja firma ma siedzibę stacjonarną,
 • opłaty za magazyn
 • opłaty za media: wodę, energię elektryczną itp.
 • koszty utrzymania strony internetowej lub sklepu e-commerce np. opłaty za hosting i domenę
 • opłaty związane z systemami płatności i wysyłki
 • licencje, polisy ubezpieczeniowe
 • podatki
 • koszty utrzymania systemu CRM
 • pensja dla Ciebie i pracowników etatowych
 • opłaty za korzystanie ze specjalistycznych narzędzi
 • konserwacja maszyn
 • ewentualne raty kredytu, leasingu bądź inne stałe zobowiązania.

Wpływ kosztów stałych na działalność firmy

Koszty stałe odgrywają kluczową rolę w planowaniu budżetu i opracowywaniu strategii cenowej firmy. Przy niskiej sprzedaży, wysokie koszty stałe mogą znacząco obciążać budżet (muszą być regulowane niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo generuje zysk, czy nie). Z drugiej strony, w okresach wysokiej sprzedaży, koszty stałe rozkładają się na większą ilość produktów lub usług, co może prowadzić do zwiększenia marży zysku.

Zarządzanie kosztami stałymi wymaga strategicznego podejścia, umiejętności przewidywania długoterminowych trendów biznesowych oraz adaptacji do nich. Firmy, które efektywnie zarządzają kosztami stałymi, są w stanie lepiej przetrwać okresy niskiej koniunktury i wykorzystać okresy wzrostu do maksymalizacji zysków.

Obliczanie kosztów stałych

Jak obliczyć wysokość kosztów stałych firmy? 

 • Identyfikacja kosztów stałych: Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie wszystkich kosztów stałych w przedsiębiorstwie. Należą do nich czynsz, opłaty abonamentowe, ubezpieczenia itp.
 • Dokumentacja i kategoryzacja wydatków: Następnie, wszystkie zidentyfikowane koszty stałe powinny być dokładnie udokumentowane i skategoryzowane. Ułatwi to analizę i pozwoli na lepsze zrozumienie struktury kosztów.
 • Sumowanie kosztów stałych: Po zebraniu wszystkich danych, wystarczy podsumować koszty w skali miesiąca. Da to obraz całkowitych kosztów stałych ponoszonych przez przedsiębiorstwo w danym okresie.
 • Analiza i ocena: Zrozumienie całkowitych kosztów stałych jest niezbędne do oceny wydajności finansowej firmy.  Szczegółowa analiza pozwala też na identyfikację potencjalnych obszarów oszczędności, np. poprzez renegocjację umów najmu czy zmianę dostawców.
 • Integracja z planem budżetowym: Koszty stałe powinny być integralną częścią każdego planu budżetowego. Takie podejście zapewnia stabilność finansową przedsiębiorstwa.
 • Regularne przeglądy i aktualizacje: Koszty stałe należy regularnie weryfikować i aktualizować. Wszelkiego typu zmiany, na przykład inne stawki w umowach najmu, zmiana polisy ubezpieczeniowej czy stawek amortyzacyjnych mogą wpłynąć na wysokość kosztów stałych.

Czym są koszty zmienne?

Koszty zmienne to wydatki, które zmieniają się proporcjonalnie do poziomu produkcji lub sprzedaży firmy. Innymi słowy, wzrastają, gdy produkcja rośnie, maleją, gdy produkcja spada. Takie koszty są bezpośrednio związane z działalnością operacyjną firmy i odgrywają kluczową rolę w formowaniu marży zysku.

Koszty zmienne – przykłady

Do kosztów zmiennych związanych z prowadzeniem firmy możemy zaliczyć:

 • konsultacje ze specjalistami, np. z web developerem, prawnikiem itp.
 • koszty rozwoju, np. szkoleń, konferencji
 • zatrudnienie dodatkowych pracowników, np. w okresie największej sprzedaży.

Znaczenie kosztów zmiennych w różnych modelach biznesowych

 • W modelach biznesowych opartych na produkcji, takich jak fabryki czy zakłady produkcyjne, koszty zmienne stanowią znaczną część całkowitych kosztów działalności.
 • W usługach, takich jak gastronomia czy hotelarstwo są to przede wszystkim koszty żywności, napojów i wynagrodzeń pracowników sezonowych.
 • W branżach o wysokiej zmienności popytu, takich jak odzieżowa, koszty zmienne są szczególnie ważne. Popularność poszczególnych rodzajów ubrań może szybko rosnąć i spadać zależnie od mody, pór roku, czy nawet wydarzeń kulturalnych – wszystko to ma wpływ na zyski firmy.

Porównanie kosztów stałych i zmiennych

Zarówno koszty stałe, jak i zmienne, mają wpływ na kondycję firmy, zyski, które generuje. Firmy z wysokimi kosztami stałymi mogą być mniej elastyczne w reagowaniu na zmiany rynkowe, podczas gdy te z dominującymi kosztami zmiennymi  zazwyczaj lepiej radą sobie ze zmieniającym się popytem. Zrozumienie i bieżąca analiza proporcji kosztów stałych i zmiennych pozwala na lepsze planowanie budżetu.

Zarządzanie kosztami w biznesie

Efektywne zarządzanie kosztami wymaga analizy finansowej i strategicznego planowania. Narzędzia takie jak systemy ERP (Enterprise Resource Planning) pomagają w monitorowaniu i optymalizacji kosztów. Prognozowanie i budżetowanie są kluczowe w zarządzaniu zarówno kosztami stałymi, jak i zmiennymi.

FAQ

Koszty bezpośrednie – co to?

Koszty bezpośrednie to wydatki, które można przypisać do określonego produktu, usługi lub działu firmy. Są one bezpośrednio związane z produkcją lub dostarczaniem usług. Przykłady kosztów bezpośrednich to surowce używane w produkcji, bezpośrednie koszty pracy (np. wynagrodzenia pracowników produkcyjnych) czy koszty zakupu towarów do dalszej sprzedaży.

Jakie rodzaje kosztów firmy wyróżniamy?

W firmie wyróżniamy różne rodzaje kosztów, w tym:

 • Koszty stałe: Koszty, które nie zmieniają się w krótkim okresie, niezależnie od wielkości produkcji (np. wynajem, ubezpieczenia).
 • Koszty zmienne: Koszty, które zmieniają się w zależności od poziomu produkcji (np. surowce, bezpośrednia praca).
 • Koszty bezpośrednie: Wydatki przypisywane bezpośrednio do konkretnego produktu lub usługi.
 • Koszty pośrednie: Wydatki, które są trudne do przypisania do konkretnego produktu lub usługi (np. koszty zarządzania, utrzymania).
 • Koszty operacyjne: Wszystkie koszty związane z codzienną działalnością firmy.

Koszt jednostkowy – co to?

Koszt jednostkowy to całkowity koszt produkcji podzielony przez liczbę wyprodukowanych jednostek. Informuje on o kosztach wyprodukowania jednej jednostki produktu. Koszt jednostkowy oblicza się poprzez sumowanie wszystkich kosztów stałych i zmiennych związanych z produkcją. Uzyskaną sumę należy podzielić przez całkowitą liczbę wyprodukowanych jednostek. Jest to kluczowy wskaźnik w ocenie efektywności produkcji i ustalaniu cen sprzedaży.

Koszt krańcowy – co to?

Koszt krańcowy to koszt wyprodukowania dodatkowej jednostki produktu. Opisuje on, jak zmieniają się całkowite koszty produkcji, gdy ilość wyprodukowanych jednostek zwiększa się o jedną. Koszt krańcowy jest ważnym narzędziem w podejmowaniu decyzji dotyczących poziomu produkcji, ponieważ pokazuje, jaki jest dodatkowy koszt zwiększenia produkcji.

Koszt przeciętny – co to?

Koszt przeciętny, inaczej koszt średni, to całkowity koszt produkcji podzielony przez liczbę wyprodukowanych jednostek. Jest to suma kosztu stałego na jednostkę i kosztu zmiennego na jednostkę.

Koszty operacyjne – przykłady

Koszty operacyjne to wydatki związane z codzienną działalnością firmy. Obejmują one zarówno koszty stałe, jak i zmienne, które są niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej. Przykłady kosztów operacyjnych to:

 • Wynagrodzenia pracowników (zarówno produkcyjnych, jak i administracyjnych).
 • Koszty wynajmu lub utrzymania przestrzeni biurowej i produkcyjnej.

Podsumowanie

Podsumowując, koszty stałe, charakteryzujące się niezmiennością w krótkim okresie, stanowią podstawę finansową przedsiębiorstw. Wiedza na temat kosztów stałych umożliwia planowanie budżetu i utrzymanie rentowności oraz stabilności finansowej.
Z kolei koszty zmienne, zmieniające się proporcjonalnie do kondycji firmy, są bezpośrednio związane z produkcją i sprzedażą. Ich wysokość waha się w zależności od modelu biznesowego i jest szczególnie istotna w branżach produkcyjnych.
Zarządzanie wspomnianymi rodzajami kosztów wymaga strategicznego podejścia i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Skuteczne zarządzanie kosztami stałymi i zmiennymi pozwala firmom nie tylko przetrwać trudne czasy, ale także skutecznie wykorzystywać okresy wzrostu do maksymalizacji zysków i rozwoju.

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza