AJAX

AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML; Asynchroniczny JavaScript i XML) to technika programowania i tworzenia aplikacji internetowych, która umożliwia dynamiczne ściąganie i wysyłanie danych bez konieczności przeładowywania całego dokumentu (strony internetowej). Komunikacja użytkownika z serwerem odbywa się w sposób asynchroniczny. Celem zastosowania techniki AJAX jest spowodowanie, że interakcja użytkownika z serwerem będzie dynamiczniejsza niż w tradycyjnym modelu, gdzie każde żądanie nowych danych wymaga przeładowania całego dokumentu (strony internetowej). Przykładem zastosowania AJAX są mapy Google, które można płynnie przesuwać, bez konieczności przeładowywania przy każdym kolejnym przesunięciu mapy.