Infografika

Infografika

Infografika (grafika informacyjna) to graficzna wizualizacja wszelkiego rodzaju danych, informacji. To informacja graficzna, której celem jest przekazanie skomplikowanych danych w sposób prosty, zrozumiały oraz atrakcyjny dla odbiorcy. Informacje i dane mogą być przekazywane za pomocą diagramów, wykresów, obrazów, ilustracji, słów. Infografika może być zastosowana na przykład w celu zaprezentowania różnego rodzaju statystyk, danych procentowych, danych liczbowych, wyników badań i analiz. Istotą infografiki jest przedstawienie informacji w możliwie jak najprostszy sposób, przy wykorzystaniu jak najmniejszej liczby słów. Dzięki graficznej wizualizacji odbiorca ma możliwość zapoznania się ze złożonymi danymi w przystępny sposób. Jednym z celów infografiki jest zwrócenie uwagi odbiorcy i nakłonienie go do zapoznania się z daną informacją. Grafiki informacyjne są często wykorzystywane w mediach społecznościowych.