Archetypy marki

Spis treści

Archetypy marki i ich rola w budowie spójnej i wartościowej komunikacji z odbiorcami

Wyobraź sobie, że Twoja marka jest jak charakterystyczna postać z ulubionej książki – niezapomniana, pełna barw i emocji. Brzmi intrygująco? Nadanie marce cech ludzkich, kreowanie opowieści, która żyje i zapisuje się w umysłach odbiorców to domena marek, które odniosły wielki sukces. Prowadząc własne działania, musisz pamiętać, że to, co czyni markę wyjątkową, nie ogranicza się do produktów czy usług – to także sposób komunikacji, emocje, wartości. Jak stworzyć markę giganta?  Krok pierwszy to nadanie jej konkretnych cech – czy Twoja marka ma być niczym opiekun, kochanek, a może mędrzec. W tym zadaniu pomogą Ci archetypy. Jakie archetypy wyróżniamy i jak wybrać te właściwe? 

Archetypy marki – co to?

Archetypy, wprowadzone przez szwajcarskiego psychologa Carla Junga, odnoszą się do uniwersalnych, pierwotnych wzorców i obrazów, które są wspólne dla ludzkiej psychiki. Przykłady archetypów obejmują motyw matki, bohatera, mędrca itp. Te głęboko zakorzenione symbole i historię, według Junga, są obecne w mitach, baśniach, religiach i snach ludzi na całym świecie, świadczą o wspólnym dziedzictwie ludzkości.

Definicja archetypów marki i ich rola w marketingu

Przeniesienie koncepcji archetypów do świata marki i marketingu polega na wykorzystaniu uniwersalnych wzorców do budowania silniejszej, bardziej emocjonalnej więzi z konsumentami. Archetyp marki to zbiór wartości, przekonań i osobowości, które marka manifestuje w swoich działaniach. Każdy archetyp to unikalna historia i charakter, które rezonują na emocjonalnym poziomie z określoną grupą odbiorców. Na przykład, marka Opiekun skupia się na trosce i bezpieczeństwie, podczas gdy marka Rebeliant wyraża ducha buntu i innowacji.

Wykorzystanie archetypów ma nie tylko wyróżnić markę na tle konkurencji, ale także zbudować głębszą, autentyczną relację z konsumentem. Dzięki zastosowaniu odpowiednich archetypów, marki mogą lepiej komunikować swoje wartości i przekazywać historie, które są przekonujące i zapadające w pamięć.

Cztery grupy archetypów: ramy dla zrozumienia motywacji konsumentów

Ważnym elementem zrozumienia roli archetypów w marketingu jest podział na cztery grupy, które reprezentują podstawowe ludzkie motywacje. Każda  grup to konkretne archetypy.

 • Stabilność i kontrola: Ta ćwiartka skupia się na porządku, strukturze i kontroli. Archetypy to Władca, Stwórca, Opiekun, i Niewinność. Marki w tej kategorii często skupiają się na bezpieczeństwie, innowacji i zaufaniu.
 • Pozostawienie dziedzictwa: Obejmuje archetypy, które skupiają się na sukcesie, doskonałości i wpływie na świat. Do tej grupy należą Bohater, Mag i Mędrzec. Marki w tej ćwiartce często aspirują do bycia liderami.
 • Pragnienie przynależności: Tutaj skupiają się archetypy, które odwołują się do potrzeby przynależności, przyjaźni i relacji interpersonalnych. To Przyjaciel, Kochanek, i Błazen. Marki w tej kategorii często koncentrują się się na budowaniu wspólnoty, bliskości i radości.
 • Niezależność i spełnienie: W tej grupie pierwsze skrzypce grają odkrywanie, ryzyko i samorealizacja. Znajdują się tutaj takie archetypy jak Odkrywca, Rebeliant, i także w pewnym sensie, Stwórca. Marki pasujące do tej grupy często są związane z przygodą, innowacjami i wyrażaniem indywidualności.

Rozumienie podziału na grupy jest kluczowe przy wyborze odpowiedniego archetypu marki, pomaga określić, jakie podstawowe, ludzkie pragnienia i potrzeby marka chce zaspokajać. Pozwala to na tworzenie bardziej ukierunkowanej i spójnej strategii komunikacji, która rezonuje z emocjami i wartościami docelowej grupy odbiorców.

Główne archetypy marki

Przejdźmy do konkretnych archetypów.  

 • Bohater: Bohater dąży do poprawy świata i przezwyciężania przeszkód. Marki Bohaterowie często skupiają się na ambicji, wytrwałości i sile. Rolą takich marek jest komunikacja pełna energii i inspiracji do działania.
 • Opiekun: Opiekun koncentruje się na bezpieczeństwie, trosce i wsparciu. Marki z tym archetypem budują swoją komunikację wokół takich wartości jak ochrona, altruizm i empatia.
 • Rebeliant: Rebeliant łamie konwencje i wyznacza nowe drogi. Marki Rebelianci często są innowacyjne, wyzwolone i nie boją się ryzyka. Ich komunikacja jest prowokacyjna i niekonwencjonalna.
 • Stwórca: Skupia się na innowacji, kreatywności i tworzeniu. Marki Stwórcy są postrzegane jako pionierzy, często związane są ze sztuką, designem i technologią.
 • Władca: Reprezentuje moc, kontrolę i stabilność. Marki Władcy często zajmują pozycję lidera w swojej branży, oferują produkty premium i luksusowe.
 • Mędrzec: Dąży do prawdy i wiedzy. Marki Mędrcy są źródłem ekspertyzy i informacji, często związane są z edukacją, doradztwem i badaniami.
 • Mag: Oferuje transformację, magię. Marki Magowie skupiają się na tworzeniu wyjątkowych doświadczeń, przemian.
 • Niewinność: Niewinność, czyli czystość, prostota, szczerość, nostalgia.
 • Przyjaciel: Bliski, lojalny, rzetelny. Marki Przyjaciele koncentrują się na budowaniu społeczności, zaufania i przyjaznych relacji.
 • Odkrywca: Ceni wolność, odkrywanie i nowe doświadczenia. Marki Odkrywcy często związane są z podróżami, przygodą i samorozwojem.
 • Kochanek: Skupia się na zmysłowości, intymności i emocjach. Marki-Kochankowie często są powiązane z luksusem, pięknem i dbałością o relacje.
 • Błazen: Żyje, aby się bawić, rozśmieszać i łamać konwencje. Marki Błazny wprowadzają humor, zabawę i lekkość do swojej komunikacji.

Przykłady marek reprezentujących każdy z archetypów

 • Stwórca: LEGO – marka ta skupia się na kreatywności i innowacji w zabawie.
 • Władca: Rolex – reprezentuje luksus, prestiż i jakość.
 • Mędrzec: Google – dostarcza informacji i wiedzy, jest liderem w świecie technologii.
 • Mag: Disney – tworzy magiczne doświadczenia i historie.
 • Niewinność: Dove – promuje naturalne piękno i prostotę.
 • Przyjaciel: Starbucks – tworzy społeczność wokół kawiarni, jest przyjaznym miejscem spotkań.
 • Odkrywca: The North Face – marka związana z przygodą, podróżami i odkrywaniem.
 • Kochanek: Chanel – symbolizuje elegancję, zmysłowość i luksus.
 • Błazen: Old Spice – znany z humorystycznych i nietradycyjnych reklam.

Jak archetypy wpływają na strategię komunikacji marki?

Wykorzystanie archetypów pozwala markom na stworzenie głębszej, emocjonalnej więzi z konsumentami. Dzięki spójnej, opartej na archetypach strategii, marki mogą lepiej komunikować swoje wartości i wyróżniać się na rynku. Na przykład, marka-Stwórca będzie promować innowacje i twórcze podejście, podczas gdy marka-Niewinność skupi się na prostocie i szczerości.

Wybór i implementacja archetypu marki

Wybór odpowiedniego archetypu jest kluczowy dla skutecznego pozycjonowania marki. Aby dokonać właściwego wyboru, firmy powinny rozważyć kilka aspektów:

 • Zrozumienie własnej marki: Przede wszystkim, firmy powinny dokładnie przeanalizować swoje wartości, misję i wizję. Kluczowe jest zrozumienie, jakie przekazy i emocje marka chce dostarczać swoim klientom.
 • Analiza grupy docelowej: Poznanie preferencji i oczekiwań grupy docelowej jest równie ważne. Firmy powinny przeanalizować, jakie archetypy najlepiej rezonują z ich odbiorcami.
 • Ocena konkurencji: Analiza, jakie archetypy są już wykorzystywane przez konkurencję, może pomóc w znalezieniu niszy lub sposobu na wyróżnienie się na rynku.
 • Dopasowanie archetypu do produktu/usługi: Niektóre archetypy lepiej sprawdzają się w określonych branżach lub przy konkretnych rodzajach produktów.

Strategie wdrażania archetypów w różnych aspektach marketingu

 • Branding: Archetyp powinien być integralną częścią tożsamości marki, co obejmuje logo, kolorystykę, ton komunikacji i ogólny styl ( doskonale sprawdzają się tutaj brand booki i moodboardy).
 • Reklama: Reklamy powinny opowiadać historie, które odzwierciedlają wybrany archetyp. Na przykład, reklamy marki Opiekuna mogą koncentrować się na scenariuszach budujących zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.
 • Social media: W mediach społecznościowych, ton i rodzaj treści powinny być spójne z archetypem. Na przykład, marka Rebeliant może publikować prowokacyjne, wychodzące poza schematami posty, które podkreślają jej niekonwencjonalny charakter.
 • Strona internetowa/ sklep e-commerce: Treść na stronie internetowej, w tym opis firmy, powinna być spójna z archetypem marki. Na przykład, strona marki Bohatera powinna komunikować siłę, wytrwałość i ambicję, podczas gdy strona marki Opiekuna podkreślać troskę, wsparcie i zaufanie.
 • Usługi i produkty: Istotne, by opisy usług i produktów odzwierciedlały charakterystykę archetypu, ukazywały, jak marka i jej oferta wpisują się w szerszą narrację.
 • Blog: Treści publikowane na blogu firmy także muszą nawiązywać do wybranego archetypu, zawierać materiały, które rezonują z docelowymi odbiorcami. 

Wdrażanie archetypu w proces marketingowy, który wymaga spójności i ciągłego dostosowywania strategii do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań konsumentów. Kluczowe jest utrzymanie autentyczności i konsekwencji w komunikacji marki.

FAQ

Co to jest marka?

Marka to unikatowy zestaw cech i wartości, które odróżniają produkt lub usługę danej firmy od konkurencji. Obejmuje ona nie tylko nazwę, logo czy design, ale także wrażenia, doświadczenia i emocje, które kojarzą się z firmą lub produktem.

Czym jest konformizm?

Konformizm to tendencja do dostosowywania własnego zachowania, przekonań i postaw do norm i wzorców obowiązujących w danej grupie społecznej lub kulturze. Odnosi się do dążenia do harmonii i unikania konfliktów poprzez naśladowanie zachowania innych.

Co oznacza ambicja?

Ambicja to silne pragnienie osiągnięcia sukcesu, realizacji określonych celów. Jest to również chęć ciągłego doskonalenia się i dążenia do osiągnięcia wyższych standardów w różnych aspektach życia.

Archetyp mitologia

 • Demeter: W mitologii greckiej, Demeter jest boginią rolnictwa, płodności i zbiorów, często przedstawiana jako matka i opiekunka. Jako archetyp, Demeter symbolizuje Opiekuna – reprezentuje troskę, odżywianie, i życiodajną energię.
 • Prometeusz: Prometeusz znany jest z kradzieży ognia z Olimpu i przekazania go ludziom. Jest symbolem archetypu Rebelianta, symbolizującego bunt, innowację i poszukiwanie wiedzy, często wbrew autorytetom. Jego historia podkreśla idee poświęcenia w imię wyższych celów i pragnienia przekraczania granic dla dobra innych.
 • Ikar: Ikar, syn Dedala, znany z mitu o tragicznym locie ku słońcu, który skończył się upadkiem. Jako archetyp, Ikar reprezentuje Odkrywcę – poszukiwacza przygód, który dąży do osiągnięcia nieosiągalnego, często z niebezpiecznymi konsekwencjami. Jego historia symbolizuje dążenie do wolności, ryzyko i ostrzeżenie przed nadmierną ambicją czy pychą.

Na czym polega test 12 archetypów Junga?

Test 12 archetypów Junga to narzędzie psychologiczne, które ma na celu zidentyfikowanie dominującego archetypu w osobowości jednostki. Test składa się z serii pytań, które pomagają ocenić, który z archetypowych wzorców – takich jak Bohater, Mędrzec, Rebeliant itp. – najbardziej odpowiadają postawom, zachowaniu i przekonaniom danej osoby.

Co to jest osobowość marki?

Osobowość marki to zestaw ludzkich cech przypisywanych marce. Obejmuje ona takie elementy jak ton komunikacji, styl, wartości i zachowanie, które marka prezentuje na rynku. Osobowość marki jest kluczowa w budowaniu relacji z konsumentami, ponieważ pozwala im identyfikować się z marką na bardziej osobistym poziomie.

Podsumowanie

Archetypy są ważnym elementem w budowaniu silnej, rozpoznawalnej i trwałej tożsamości marki. Ich rola w komunikacji i marketingu ewoluuje wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów. Przyszłość archetypów marki zapowiada się fascynująco, z większym naciskiem na personalizację, zaangażowanie społeczne i wykorzystanie nowych technologii do wzmocnienia relacji marki z konsumentami. Kluczowe jest, aby firmy nadal adaptowały i rozwijały swoje archetypowe strategie, aby pozostać aktualne i rezonować z coraz bardziej świadomymi i wymagającymi klientami.

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza