Spis treści

Czym jest Div? Odkrywamy świat HTML-owych kontenerów

Div to podstawowy, ale niezwykle ważny element w świecie HTML i CSS. Pomaga on tworzyć struktury stron internetowych i pozwala na łatwe stylizowanie treści. W naszym artykule omówimy podstawy dotyczące Div-ów, funkcje oraz praktyki związanie z ich przygotowywaniem. Odpowiemy na takie pytania, jak Czym jest div html, jak wyśrodkować div w divie, jak zrobić przezroczysty div. Zachęcamy do lektury! 

Czym jest Div? Definicja elementu Div

Div to skrót od „division” (podział) w języku HTML. Jest to element, który pozwala na grupowanie elementów na stronie internetowej – umożliwia ich uporządkowanie oraz ułatwia stylizację za pomocą CSS. Div to swego rodzaju kontener, który może zawierać tekst, obrazy, linki i inne elementy HTML. Używając divów, twórcy stron mogą lepiej organizować strukturę i układ witryny.

Div html

Znacznik <div> służy do otwarcia i zamknięcia elementu div. Wszystkie treści umieszczone pomiędzy tymi znacznikami są traktowane jako część wspólnego kontenera. Div pełni funkcję pojemnika dla innych elementów HTML, co pozwala na tworzenie różnorodnych sekcji na stronie i ułatwia zarządzanie jej strukturą.

Div, div html, div co to
Div html – najważniejsze informacje

Div – podstawy

Aby utworzyć Div, wystarczy użyć znaczników otwierających i zamykających: <div> oraz </div>. Div może zawierać różne atrybuty, które pomagają w identyfikacji i stylizacji elementu:

 • Atrybut „class”

Atrybut class pozwala na przypisanie nazwy klasy do div-ów, ułatwiając selekcję i stylizację za pomocą CSS.

 • Atrybut „id”

Atrybut id przypisuje unikalny identyfikator do div, co pozwala na łatwe odnalezienie i manipulowanie elementem za pomocą CSS i JavaScript.

 • Atrybut „style”

Atrybut „style” umożliwia bezpośrednie stosowanie instrukcji CSS dla divów. Zalecane jest jednak korzystanie z zewnętrznych arkuszy stylów dla lepszego zarządzania i utrzymania kodu.

 • Zagnieżdżanie Divów wewnątrz innych Divów

Div może być umieszczony wewnątrz innego Diva, co pozwala na tworzenie złożonych struktur i układów na stronie.

 • Div jako kontener dla innych elementów HTML

Div może zawierać różne elementy HTML, takie jak nagłówki, akapity, listy czy obrazy, co czyni go uniwersalnym kontenerem do organizowania treści na stronie.

Jak wyśrodkować div?

Aby wyśrodkować div, należy użyć CSS, który pozwala na dostosowanie położenia elementów na stronie internetowej. Istnieją różne metody wyśrodkowania div, poniżej przedstawiamy dwa popularne podejścia:

 • Wyśrodkowanie za pomocą właściwości „margin”: Można wyśrodkować div w poziomie, ustawiając wartości marginesów lewego i prawego na „auto”. Należy dodać odpowiedni styl CSS do div, jak w poniższym przykładzie:

  <style>
  .center-div {
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  width: 50%;
  }
  </style>
  <div class=”center-div”>Treść do wyśrodkowania</div>

 • Wyśrodkowanie za pomocą „Flexbox”: Flexbox to nowoczesne narzędzie CSS, które pozwala na łatwe zarządzanie układem elementów. Aby wyśrodkować div zarówno w poziomie, jak i pionie, należy ustawić właściwości „display” na „flex”, „justify-content” na „center” i „align-items” na „center” dla div-rodzica, jak w poniższym przykładzie:
  <style>
  .flex-container {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  }
  </style>
  <div class=”flex-container”>
  <div class=”centered-div”>Treść do wyśrodkowania</div>
  </div>

W tych przykładach div zostaje wyśrodkowany na stronie, ułatwiając tworzenie atrakcyjnych i responsywnych układów.

Jak wyśrodkować div w divie?

Aby wyśrodkować div wewnątrz innego diva, można użyć CSS i skorzystać z różnych podejść. Przedstawiamy dwa popularne sposoby:

 • Wykorzystanie Flexbox:
  Ustawienie diva-rodzica jako kontenera flex pozwala na łatwe wyśrodkowanie diva-dziecka zarówno w poziomie, jak i pionie. Oto przykład kodu:

<style>
.parent-div {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh; /* Wysokość ustawiona na 100% widoku, można dostosować według potrzeb */
}
</style>
<div class=”parent-div”>
<div class=”centered-child-div”>Wyśrodkowana zawartość</div>
</div>

 • Wykorzystanie Grid Layout:
  Innym podejściem jest użycie CSS Grid Layout. W tym przypadku div-rodzic staje się kontenerem grid, a div-dziecko jest automatycznie wyśrodkowywane wewnątrz niego. Oto przykład:

<style>
.parent-div {
display: grid;
place-items: center;
height: 100vh; /* Wysokość ustawiona na 100% widoku, można dostosować według potrzeb */
}
</style>
<div class=”parent-div”>
<div class=”centered-child-div”>Wyśrodkowana zawartość</div>
</div>

W obu tych przykładach div-dziecko zostaje wyśrodkowany w divie-rodzicu, zarówno w pionie, jak i poziomie. Można dostosować wysokość i szerokość diva-rodzica, aby uzyskać pożądany efekt wyśrodkowania.Jak zrobić przezroczysty div?

Aby stworzyć przezroczysty div, możemy użyć CSS i właściwości background-color z wartością RGBA (czerwony, zielony, niebieski, alfa). Kanał alfa określa poziom przezroczystości elementu, gdzie 0 oznacza całkowitą przezroczystość, a 1 oznacza brak przezroczystości.

Oto przykład, w którym tworzymy div z przezroczystym tłem:

<style>
.transparent-div {
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5); /* Biały kolor tła z 50% przezroczystości */
padding: 20px;
border: 1px solid #000;
}
</style>
<div class=”transparent-div”>
Przezroczysty div
</div>

W tym przypadku, div otrzymuje białe tło z 50% przezroczystości (0.5). Można dostosować wartości RGBA, aby uzyskać pożądany kolor i poziom przezroczystości.

Jeśli chodzi o przezroczystość tekstu wewnątrz diva, możemy skorzystać z właściwości CSS color i również użyć wartości RGBA:

<style>
.transparent-text {
background-color: #f1f1f1;
padding: 20px;
border: 1px solid #000;
color: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Czarny kolor tekstu z 50% przezroczystości */
}
</style>
<div class=”transparent-text”>
Przezroczysty tekst
</div>
W tym przypadku, tekst wewnątrz diva będzie czarny z 50% przezroczystości (0.5). Można również dostosować wartości RGBA, aby uzyskać pożądany kolor i poziom przezroczystości tekstu.

Jak dodać zdjęcie w div?

Aby dodać zdjęcie w div, możemy użyć tagu HTML <img> wewnątrz elementu <div>. Właściwość src w tagu <img> pozwala na podanie ścieżki do pliku graficznego. Oto przykład dodania zdjęcia w div:

html
Copy code
<div>
<img src=”sciezka_do_zdjecia.jpg” alt=”Opis alternatywny”>
</div>
Warto dodać atrybut alt do tagu <img>, który zawiera opis alternatywny obrazu. Opis ten jest wyświetlany, gdy obraz nie może zostać załadowany, a także jest używany przez czytniki ekranowe, co pomaga w dostępności strony.

Jeśli chcesz dostosować wygląd zdjęcia w div, możesz użyć CSS. Na przykład, aby ustawić maksymalną szerokość zdjęcia na 100% szerokości diva, możemy dodać klasę CSS do obrazu:

<style>
.responsive-image {
max-width: 100%;
height: auto;
}
</style>

<div>
<img src=”sciezka_do_zdjecia.jpg” alt=”Opis alternatywny” class=”responsive-image”>
</div>
W tym przypadku, zdjęcie będzie skalować się automatycznie, aby pasować do szerokości diva, jednocześnie zachowując proporcje.

Center div

Div center – co warto wiedzieć na ten temat? Tag „center” w HTML, który był stosowany do wyśrodkowania zawartości, jest przestarzały i niezalecany w nowoczesnym kodowaniu stron internetowych. Zamiast tego, używamy CSS, który pozwala na precyzyjne kontrolowanie położenia i formatowania elementów na stronie.

Css center div

Jeśli chodzi o wyśrodkowanie tekstu wewnątrz div, można to zrobić za pomocą właściwości CSS „text-align”. Aby wyśrodkować tekst, wystarczy dodać styl do div, jak w poniższym przykładzie:<style>
.center-text {
text-align: center;
}
</style>
<div class=”center-text”>Ten tekst zostanie wyśrodkowany</div>
W przypadku wyśrodkowania samego div, można użyć podejść przedstawionych w poprzedniej odpowiedzi, takich jak ustawienie wartości marginesów na „auto” lub korzystanie z Flexbox.

Stosowanie CSS do wyśrodkowania elementów pozwala na większą elastyczność i kompatybilność z różnymi przeglądarkami, a także ułatwia utrzymanie i organizację kodu.

Div style – CSS

Selektory CSS dla Div

Aby stylizować Div za pomocą CSS, możemy użyć selektorów opartych na nazwie klasy, identyfikatorze (ID) lub na samym elemencie Div:

 • Stylizowanie Div poprzez klasę: .nazwa-klasy { /* style */ }
 • Stylizowanie Div poprzez ID: #identyfikator { /* style */ }
 • Stylizowanie wszystkich Divów: div { /* style */ }

Div css

Istnieje wiele właściwości CSS, które można zastosować do Div. Oto niektóre z nich:

Tło i kolor:

 • background-color: ustawia kolor tła Div
 • color: ustawia kolor tekstu wewnątrz Div

Wymiary (szerokość, wysokość, padding, margin):

 • width: ustawia szerokość Div
 • height: ustawia wysokość Div
 • padding: ustawia wewnętrzny odstęp między krawędzią Div a jego zawartością
 • margin: ustawia zewnętrzny odstęp między Div a innymi elementami.

Ramka i zaokrąglenie rogów:

 • border: ustawia styl, szerokość i kolor ramki Div
 • border-radius: ustawia zaokrąglenie rogów Div
 • układ (display, position, float, flexbox, grid):

-display: określa sposób, w jaki Div jest renderowany na stronie (np. block, inline, flex, grid),

-position: ustawia pozycję Div względem innych elementów (np. static, relative, absolute, fixed),

-float: pozwala na „pływanie” Div obok innych elementów (np. left, right, none),

-flexbox: pozwala na tworzenie elastycznych układów z użyciem właściwości display,

-flex grid: to model układu CSS3, który umożliwia łatwe i efektywne zarządzanie układem elementów na stronie internetowej. Flex Grid ułatwia tworzenie responsywnych, elastycznych i estetycznie atrakcyjnych układów, oferując szereg funkcji.

Praktyczne zastosowania Div

Divy pełnią kluczową rolę w budowie i optymalizacji stron internetowych i sklepów e-commerce. Wpływają na wiele aspektów funkcjonowania i wyglądu witryn. Oto niektóre z najważniejszych znaczeń divów w kontekście tworzenia i zarządzania witrynami:

Tworzenie sekcji na stronie internetowej

Div może być używany do tworzenia sekcji, takich jak nagłówek, treść główna, boczny panel czy stopka.

Budowanie układów responsywnych

Div, w połączeniu z CSS (np. flexbox, media queries), może być używany do tworzenia responsywnych układów, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów.

Nawigacja, nagłówki i stopki

Omawiany element może być używany do tworzenia struktur nawigacyjnych, nagłówków oraz stopek na stronie internetowej. Pozwala to na lepszą organizację i łatwiejszą nawigację użytkowników.

Używanie Div do tworzenia komponentów stron

Div może być wykorzystany do tworzenia różnych komponentów, takich jak karty, modale czy galerie, które mogą być używane na wielu stronach i w różnych kontekstach.

Czy div wpływa na pozycjonowanie stron?

Div sam w sobie nie wpływa bezpośrednio na pozycjonowanie stron. Jednak odpowiednie stosowanie divów może przyczynić się do poprawy struktury i semantyki. To natomiast ma pozytywny wpływ na użyteczność witryny i jej widoczność w sieci

Ważne jest, aby pamiętać, że divy są tylko jednym z elementów, które można wykorzystać do tworzenia wartościowej strony internetowej. Korzystanie z odpowiednich znaczników HTML5, takich jak <header>, <nav>, <article>, <footer>, również wpływa na zwiększenie użyteczności strony.

Div – porady i najlepsze praktyki

Unikanie nadmiernego zagnieżdżania Divów

Stosowanie zbyt wielu zagnieżdżonych divów może prowadzić do skomplikowanej i trudnej do zarządzania struktury. Staraj się utrzymać jak najprostszą strukturę strony  i używać tylko tylu divów, ile jest rzeczywiście potrzebnych.

Używanie semantycznych elementów HTML, gdzie to możliwe

Zamiast nadużywać divów, staraj się korzystać z semantycznych elementów HTML, takich jak <header>, <section>, <nav> czy <footer>, które pomagają w utrzymaniu czytelności kodu i poprawiają dostępność strony.

Korzystanie z arkuszy stylów zewnętrznych zamiast atrybutu „style”

Zamiast stosować style bezpośrednio w elemencie div za pomocą atrybutu „style”, korzystaj z arkuszy stylów zewnętrznych. Ułatwia to zarządzanie stylami, utrzymuje kod czytelniejszym i sprzyja modularności.

Utrzymywanie spójności w nazewnictwie klas i identyfikatorów

Stosuj spójne nazewnictwo klas i identyfikatorów, aby ułatwić sobie i innym deweloperom pracę z kodem. Możesz korzystać z konwencji nazewnictwa, takich jak BEM, OOCSS czy SMACSS.

Podsumowując, HTML div to skrót od division, czyli podział. Jest to uniwersalny element blokowy używany do grupowania innych elementów HTML na stronie internetowej. Div pozwala na łatwiejsze formatowanie oraz stylizowanie elementów za pomocą CSS, dzięki czemu można tworzyć przejrzyste i efektywne struktury strony. W praktyce, divy często służą jako kontenery dla innych bloków, takich jak nagłówki, paragrafy czy listy, ułatwiając zarządzanie i organizację zawartości.

Divy odgrywają istotną rolę w tworzeniu i zarządzaniu stronami internetowymi. Wiedza na temat divów pozwala na lepsze zrozumienie struktury stron, a także umożliwia tworzenie responsywnych, czytelnych i atrakcyjnych witryn. W erze cyfrowej, gdy internet jest nieodłączną częścią naszego życia, umiejętność korzystania z divów staje się coraz bardziej wartościowa zarówno dla profesjonalistów, jak i dla osób, które pragną zgłębić tajniki budowy stron internetowych.

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza