ftp, ftp co to?

Spis treści

FTP w praktyce – kluczowe informacje o protokole transferu plików

W erze cyfryzacji, w której codziennie przesyłamy i odbieramy różnego typu dane, protokół FTP (File Transfer Protocol), pozostaje jednym z filarów, na których opiera się internet. Mimo upływu lat i powstawania nowych technologii, FTP nie traci na aktualności, ewoluuje i dostosowuje się do dynamicznego świata cyfrowego. Ale, czym dokładnie jest FTP? Jak działa?

FTP – co to?

FTP (File Transfer Protocol), to protokół sieciowy umożliwiający przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami, które są podłączone do sieci, za pośrednictwem połączenia TCP / IP. Innymi słowy, protokół FTP pozwala na przesyłanie danych między serwerem FTP a klientem FTP. Dzięki niemu możliwy jest transfer plików pomiędzy urządzeniami w sieci. Protokół FTP umożliwia dwukierunkową transmisję danych. Oznacza to, że pliki mogą być zarówno przesyłane na serwer, jak i z niego pobierane. FTP jest najczęściej wykorzystywany do transferowania lub edytowania plików źródłowych strony internetowej znajdujących się na serwerze. Dzięki niemu możliwe jest zarządzanie plikami witryny. Protokół FTP pozwala na przykład na przenoszenie plików z komputera na serwer, na którym znajduje się strona internetowa. FTP może być również wykorzystywany jako sposób na udostępnienie plików innym użytkownikom.

Krótka historia FTP

Początki FTP sięgają lat 70. Jest to jeden z pierwszych protokołów transferu danych, który wyznaczył standardy komunikacji w sieci. W 1980 roku, z publikacją RFC 765, FTP został oficjalnie zaktualizowany do wersji, która opierała się na TCP/IP i stała się podstawą wielu współczesnych aplikacji sieciowych. FTP na przestrzeni lat był wielokrotnie aktualizowany, zyskiwał nowe funkcje, prowadzono prace nad jego bezpieczeństwem. Ostatnia, znacząca aktualizacja miała miejsce w 1997 roku (RFC 2228), wprowadzono wtedy mechanizmy zabezpieczeń.

Dzięki ciągłym aktualizacjom i poprawkom, FTP utrzymał swoją pozycję jako niezawodne narzędzie do przesyłania plików, stosowany jest już niemal pół wieku.

Znaczenie i zastosowanie FTP

FTP wykorzystywany jest do transferu dużych plików, zarządzania serwerami i tworzenia kopii zapasowych. Jego niezawodność i możliwość obsługi dużej ilości danych sprawiają, że jest to wybór korporacji i instytucji na całym świecie. Dodatkowo, FTP umożliwia wznawianie transferu w przypadku przerwania połączenia ‒ jest to niezwykle przydatne w warunkach niestabilnych połączeń sieciowych, zwiększa także bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Jak działa FTP?

FTP, funkcjonując w architekturze klient-serwer, umożliwia dwukierunkowy transfer danych, a opiera się na następujących komponentach:

 • Protokół sterujący – zarządza połączeniem, przekazuje informacje kontrolne, a także polecenia dotyczące logowania czy wyboru trybu transferu.
 • Protokół danych – odpowiedzialny za transmisję właściwych danych, funkcjonuje niezależnie od protokołu sterującego, co gwarantuje sprawną wymianę informacji nawet podczas transferu komend kontrolnych.

Tryby przesyłania

 • Tryb aktywny – serwer inicjuje połączenie z klientem.
 • Tryb pasywny – połączenie inicjowane jest przez klienta, co ułatwia przejście przez firewalle i NAT.

FTP umożliwia także wybór formatu transmisji danych (tekstowego lub binarnego), co pozwala na unikanie błędów transferu spowodowanych nieodpowiednim formatem danych.

Komponenty FTP

Zrozumienie FTP wymaga znajomości jego podstawowych komponentów, są to:

 • Serwer FTP – to centralny element systemu FTP, gdzie przechowywane są pliki przeznaczone do udostępnienia. Serwer FTP zarządza wszelkimi procesami związanymi z transferem danych, kontroluje dostęp do nich, monitoruje operacje przesyłania i odbierania plików.
 • Klient FTP – to specjalne oprogramowanie zainstalowane na komputerze użytkownika. Umożliwia ono połączenie z serwerem FTP, a co za tym idzie, przesyłanie lub pobieranie plików.
 • Użytkownik FTP – osoba korzystająca z usług FTP, inicjująca transfer danych, zarządzająca swoimi plikami na serwerze oraz odpowiedzialna za prawidłowe użytkowanie serwisu, w tym za zabezpieczanie swojego konta przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Protokół sterujący – system instrukcji i zasad dotyczących połączenia między klientem a serwerem. Umożliwia kontrolowanie sesji oraz przesyłanie poleceń i odpowiedzi między serwerem a klientem.
 • Protokół danych – odpowiedzialny za transmisję właściwych danych, funkcjonuje niezależnie od protokołu sterującego, co gwarantuje sprawną wymianę informacji nawet podczas transferu komend kontrolnych.

   

ftp, ftp co to,
FTP – najważniejsze informacje: FTP-co to? Jak działa FTP? Jakie ma zalety?

FTP a bezpieczeństwo

Zabezpieczenie transmisji danych jest absolutnym priorytetem. Właśnie dlatego, tak ważna jest znajomość podstawowych elementów zabezpieczających stosowanych w protokole FTP:

 • Uwierzytelnienia użytkownika – system hasłowy oraz możliwość wielopoziomowej weryfikacji zwiększają ochronę przed osobami nieupoważnionymi.
 • Szyfrowanie danych – wariant protokołu FTP, znany jako FTPS, zapewnia lepszą ochronę poprzez szyfrowanie danych przesyłanych między klientem a serwerem.
 • Polityka bezpieczeństwa – zestaw procedur i praktyk, w tym regularne aktualizacje oprogramowania oraz ustawienia zapory sieciowej, zapewniający najwyższy poziom ochrony danych.
 • Protokół SFTP – alternatywa dla FTP, która integruje metody szyfrowania, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa.

Pamiętając o tych ustawieniach, można znacznie zredukować ryzyko cyberataków i nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych danych.

FTP a inne protokoły transferu plików

FTP nie jest jedynym dostępnym protokołem. Wyróżniamy także:

 • HTTP i HTTPS – głównie do przesyłania stron internetowych

Oprócz przesyłania stron internetowych, protokoły te służą również do przesyłania innych zasobów sieciowych, w tym obrazów, filmów i dokumentów. HTTPS, będąc zabezpieczoną wersją HTTP, jest obecnie standardem, gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych.

 • SFTP – wersja FTP działająca przez bezpieczny kanał SSH

Dzięki integracji z SSH, SFTP oferuje nie tylko funkcje transferu plików, ale również różnorodne mechanizmy uwierzytelniania, co zwiększa poziom bezpieczeństwa przesyłania danych. Jest to popularny wybór w środowiskach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

 • SCP – do bezpiecznego kopiowania plików

SCP, bazując na protokole SSH, umożliwia szyfrowany transfer plików, zabezpiecza dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Korzyści i ograniczenia FTP

Użytkownicy korzystający z FTP, zyskują możliwość szybkiego i efektywnego przesyłania dużych plików. Protokół ten jest często wykorzystywany w korporacjach i instytucjach do wymiany dokumentów oraz plików o znacznym rozmiarze.
FTP ma jednak swoje ograniczenia, przede wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Standardowy protokół FTP nie oferuje zabezpieczeń na poziomie, który często jest  wymagany, przesyła dane w formie jawnej, co zwiększa ryzyko ich przechwycenia. Dodatkowo, konfiguracja serwerów FTP może być dla niektórych użytkowników zbyt skomplikowana.

Warto jednak zauważyć, że istnieją warianty omawianego dziś protokołu, takie jak SFTP czy FTPS. Wprowadzają one dodatkowe zabezpieczenia, minimalizując tym samym wiele ograniczeń. 

Zastosowanie FTP

Dzięki ciągłym aktualizacjom i modernizacjom, FTP może sprostać współczesnym wymaganiom bezpieczeństwa i jakości pracy, co pozwala na integrację z nowoczesnymi rozwiązaniami chmurowymi. Oczywiście, rozwój Internetu Rzeczy (IoT) otwiera nowe horyzonty dla protokołu FTP, umożliwiając szybkie i bezpieczne przenoszenie danych między coraz większą liczbą urządzeń połączonych w sieci.

W praktyce FTP znajduje zastosowanie w różnych obszarach, w tym w hostingu stron internetowych, zarządzaniu danymi w dużych organizacjach czy w tworzeniu kopii zapasowych.

FTP – FAQ

Jak działa serwer FTP?

Serwer FTP to specjalny serwer, który przechowuje pliki i umożliwia ich przesyłanie oraz odbieranie za pomocą protokołu FTP. Dzięki FTP użytkownicy mogą przechowywać pliki na centralnym serwerze. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania klienta FTP możliwe jest także pobieranie plików.
Serwery FTP oferują różne poziomy dostępu, co pozwala na zarządzanie prawami użytkowników do określonych folderów i plików.

FTP port – co to?

W kontekście FTP, port odnosi się do określonego punktu końcowego w transmisji danych w sieci komputerowej. Standardowo, FTP używa dwóch portów: 20 i 21. Port 21 jest używany do transmisji poleceń kontrolnych (jest nazywany portem kontrolnym), natomiast port 20 jest używany do przesyłania danych (znany jest jako port danych). Wykorzystanie tych portów pozwala na sprawną komunikację pomiędzy klientem FTP a serwerem FTP.

FTP client – co to?

Klient FTP to aplikacja lub oprogramowanie, które umożliwia użytkownikom łączenie się z serwerem FTP w celu przesyłania (upload) lub pobierania (download) plików. Przykłady popularnych klientów FTP to FileZilla, WinSCP, czy Cyberduck. Takie oprogramowania często oferują graficzny interfejs użytkownika, który upraszcza proces zarządzania plikami.

Czym jest U-FTP?

U-FTP oznacza Unicast FTP, co jest wariantem protokołu FTP, umożliwiającego jednoczesne przesyłanie plików do wielu odbiorców poprzez unicast. Jest to technika używana głównie w rozwiązaniach biznesowych i korporacyjnych do efektywnego przesyłania dużej ilości danych do wielu punktów jednocześnie.

Test FTP – na czym polega?

Test FTP to proces weryfikacji prawidłowego działania serwera lub połączenia FTP. Może obejmować różne czynności, w tym sprawdzenie, czy możliwe jest nawiązanie połączenia z serwerem, czy dane mogą być przesyłane bez błędów oraz, czy wszystkie niezbędne funkcje, takie jak logowanie czy transfer plików, działają poprawnie. Testy te są niezbędne do diagnozowania problemów z serwerem oraz do zapewnienia, że system działa poprawnie i bezpiecznie.

FTP vs. SFTP – jakie są różnice?

Chociaż FTP i SFTP służą do transferu plików w sieci, istnieją istotne różnice między nimi, głównie jeśli chodzi o bezpieczeństwo. FTP jest starszym protokołem i nie oferuje natywnego szyfrowania danych, co oznacza, że informacje przesyłane za pomocą FTP mogą być potencjalnie przechwycone i odczytane. Z drugiej strony, SFTP (SSH File Transfer Protocol), działa na bazie protokołu SSH, co zapewnia silne szyfrowanie danych podczas transmisji. Jest to więc znacznie bezpieczniejszy wybór, szczególnie dla biznesu i innych zastosowań wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ponadto, SFTP oferuje dodatkowe funkcje, takie jak zarządzanie kluczem publicznym i prywatnym, co zwiększa możliwości uwierzytelniania i zabezpieczeń.

Podsumowanie

Protokół FTP pozostaje istotnym narzędziem w cyfrowym świecie, umożliwia szybki i efektywny transfer plików. Jego adaptacyjność do nowych technologii i wyzwań, w tym cloud computing i Internet Rzeczy, świadczy o nieprzerwanym potencjale, ciągłym dopasowywaniu się do zmieniającego się otoczenia technologicznego.

Zrozumienie struktury i funkcjonowania, wraz z odpowiednim zabezpieczeniem, może sprawić, że FTP będzie nie tylko potężnym, ale i bezpiecznym narzędziem w arsenale każdego specjalisty IT.

 

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza