Spis treści

PR, czyli Public Relations: poznaj kluczowe strategie kształtujące wizerunek marki

Public Relations (PR) ewoluuje w niespotykanym dotąd tempie. Nie ogranicza się już tylko do tradycyjnych komunikatów prasowych czy relacji z mediami. Jest dynamiczną i wielowymiarową dziedziną, której zadaniem jest opracowanie złożonych strategii komunikacyjnych. Strategii, które wykorzystują zaawansowane technologie, analizę danych, różne kanały komunikacji. Firmy, jak i marki osobiste, mają w tym zakresie wiele możliwości, ale też stają przed nowymi wyzwaniami.

Public Relations – co to znaczy?

Public Relations (PR) to dyscyplina zajmująca się zarządzaniem informacjami, kształtowaniem relacji. Celem działań jest budowanie, utrzymanie lub naprawa wizerunku marki, instytucji lub osoby publicznej. Prace skoncentrowane są na tworzeniu strategii komunikacyjnych, które mają na celu budowę pozytywnych relacji z mediami, klientami, pracownikami, inwestorami i innymi grupami interesu. Public Relations wykorzystuje różne kanały komunikacji, takie jak media społecznościowe, konferencje prasowe, wydarzenia publiczne, publikacje czy strony internetowe.

Historia i ewolucja PR

Historia Public Relations sięga początków XX wieku, choć jej korzenie można odnaleźć już w czasach starożytnych, kiedy to liderzy wykorzystywali retorykę i wydarzenia publiczne do kształtowania opinii publicznej. Współczesne PR zaczęło kształtować się wraz z rozwojem masowych mediów. Jedną z kluczowych postaci w historii PR jest Edward Bernays, bratanek Zygmunta Freuda, który w latach 20. XX wieku zdefiniował PR jako „inżynierię zgody” i zastosował psychologię w praktyce public relations. Od tego czasu PR ewoluowało od prostych technik informacyjnych do zaawansowanych strategii zarządzania wizerunkiem i kryzysowym.

PR – cele i zadania 

Podstawowym celem Public Relations jest budowanie w oczach odbiorców pozytywnego wizerunku marki lub organizacji. Osiąga się to poprzez:

 • Zarządzanie komunikacją: Tworzenie i realizacja strategii komunikacyjnych, które wspierają cele organizacji.
 • Budowanie relacji: Utrzymywanie dobrych relacji z mediami, partnerami, klientami.
 • Zarządzanie kryzysowe: Szybkie i skuteczne reagowanie na negatywne komentarze, które mogą zaszkodzić wizerunkowi organizacji.
 • Promocja: Organizowanie wydarzeń, konferencji prasowych i innych działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki.
 • Monitorowanie mediów: Weryfikacja mediów i opinii publicznej,  reagowanie na pojawiające się komentarze czy dyskusje dotyczące organizacji.
 • Komunikacja wewnętrzna: Wspieranie komunikacji wewnątrz organizacji, troska o to, by pracownicy byli informowani o bieżących sprawach i zaangażowani.

PR w telewizji 

Telewizja, jako medium o szerokim zasięgu, stanowi potężne narzędzie w rękach specjalistów PR. Dzięki możliwości docierania do wielu odbiorców, pozwala na efektywne przekazywanie wiadomości w przystępnej formie.

Kampanie PR realizowane za pomocą telewizji mogą obejmować zarówno płatne reklamy, jak i materiały niekomercyjne, takie jak reportaże, wywiady czy udział w programach publicystycznych.

Skuteczne kampanie PR realizowane za pomocą telewizji

 • Kampania Dove Real Beauty: Jedna z najbardziej rozpoznawalnych kampanii PR, która za pomocą serii telewizyjnych reklam i dokumentów zmieniała postrzeganie piękna w społeczeństwie. Kampania promowała różnorodność i naturalność. Silny przekaz emocjonalny sprawił, że kampania zyskała szeroki oddźwięk i pozytywnie wpłynęła na wizerunek marki Dove.
 • Share a Coke Coca-Cola: Kampania, w której personalizowane butelki z popularnymi imionami były promowane w telewizyjnych reklamach i zachęcały odbiorców do dzielenia się napojami. Innowacyjne podejście do personalizacji produktu, wsparte silną obecnością w telewizji, przyniosło marce zwiększoną sprzedaż i zaangażowanie konsumentów.

Wpływ telewizji na percepcję marki lub osoby publicznej

Telewizja, ze względu na szerokie zasięgi i możliwość budowania emocjonalnego połączenia z odbiorcami, ma znaczący wpływ na percepcję marki lub osoby publicznej. Przekaz telewizyjny, dzięki połączeniu obrazu, dźwięku i ruchu, może efektywnie budować pożądany wizerunek, przekazywać kluczowe wartości i informacje, a także wpływać na postawy i decyzje odbiorców.

Budowa wizerunku w mediach telewizyjnych może znacząco zwiększyć rozpoznawalność marki, zbudować zaufanie oraz wzmacniać lojalność klientów. Z drugiej strony, negatywne wiadomości lub skandale, które są szybko rozpowszechniane przez telewizję, mogą mieć dotkliwy wpływ na reputację. Właśnie dlatego, zarządzanie wizerunkiem w mediach telewizyjnych wymaga strategicznego planowania i umiejętności adaptacji do dynamicznie zmieniającego się środowiska medialnego.

Czarny PR – ciemna strona public relations

Czarny PR, inaczej negatywne public relations, to praktyka stosowania nieetycznych technik komunikacji mających na celu szkodzenie reputacji konkurencyjnych marek, osób publicznych lub instytucji. Takie działania mogą obejmować rozpowszechnianie fałszywych informacji, manipulowanie faktami, tworzenie negatywnych plotek czy celowe wywoływanie skandali. Czarny PR charakteryzuje się ukrytymi intencjami i często trudno jest ustalić jego źródło. 

Przykłady i skutki stosowania czarnego PR 

 • Fałszywe informacje w mediach: Jednym z przykładów czarnego PR może być rozpowszechnianie przez konkurencję fałszywych informacji na temat składu produktu, co prowadzi do obaw konsumentów i spadku sprzedaży.
 • Manipulacja w sieci: Stosowanie fałszywych opinii na forach internetowych lub w mediach społecznościowych, mający na celu zdyskredytowanie produktu lub usługi.
 • Skandale: Insynuacje dotyczące życia prywatnego osób publicznych, mające na celu obniżenie ich wiarygodności lub reputacji.

Skutki czarnego PR mogą być długotrwałe i trudne do usunięcia, obejmują utratę zaufania klientów, spadek wartości marki, a w ekstremalnych przypadkach, nawet prawną odpowiedzialność za rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Jak firmy mogą bronić się przed czarnym PR-em?

 • Monitoring mediów i mediów społecznościowych: Regularna weryfikacja informacji na temat marki, które pojawiają się w Internecie.
 • Transparentność: Budowanie z klientami i partnerami biznesowymi relacji, które oparte są na zaufaniu i transparentności.
 • Komunikacja kryzysowa: Przygotowanie planów komunikacji kryzysowej, które umożliwią szybką i skuteczną reakcję w przypadku ataku czarnego PR.
 • Ochrona prawna: W przypadku rozpowszechniania fałszywych informacji, firmy mogą korzystać z ochrony prawnej. Wśród możliwych działań znajdują się wnioski o sprostowanie nieprawdziwych danych lub ubieganie się o odszkodowanie.
 • Edukacja i szkolenia: Przygotowanie pracowników, opracowanie planu działania w sytuacjach, w których reputacja firmy narażona jest na szwank. 

Ochrona przed czarnym PR-em wymaga transparentnej komunikacji, kluczowym elementem jest utrzymanie pozytywnych relacji z odbiorcami i budowanie silnej społeczności wokół marki.

Agencje PR 

Agencje Public Relations (PR) odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu i utrzymaniu pozytywnego wizerunku organizacji, marki czy osoby publicznej. Specjaliści wiedzą, w jaki sposób efektywnie zarządzać przekazami do różnych grup docelowych, do klientów i partnerów biznesowych, mediów i opinii publicznej. Pozwala to na  zbudowanie strategii komunikacyjnej, której celem jest nie tylko promocja, ale również zapobieganie i zarządzanie kryzysami wizerunkowymi.

Jak wybrać agencję PR?

Wybór odpowiedniej agencji PR jest decyzją strategiczną, która powinna opierać się na kilku kluczowych kryteriach:

 • Doświadczenie i specjalizacja: Agencja PR powinna specjalizować się w obszarach, które są zgodne z celami firmy.
 • Portfolio i case studies: Przykłady udanych kampanii, case studies, portfolio to  materiały, które dostarczą wielu informacji na temat pracy i sukcesów agencji. 
 • Zasoby i narzędzia: Agencja, aby skutecznie realizować zadania PR, powinna dysponować odpowiednimi zasobami ludzkimi i technologicznymi.
 • Transparentność i etyka: Relacja z agencją powinna opierać się na zaufaniu. Ważna jest jej transparentność działania specjalistów, zrozumiała umowa o współpracę, przestrzeganie etycznych standardów w branży.

 Usługi agencji PR

Usługi agencji PR mogą obejmować:

 • Strategie komunikacji i PR: Opracowywanie kompleksowych strategii komunikacyjnych, w tym identyfikację kluczowych grup docelowych.
 • Wizerunek w mediach: Budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, organizowanie konferencji, przygotowywanie materiałów prasowych.
 • Zarządzanie kryzysowe: Opracowanie i realizacja planów zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
 • Digital PR: Działania w mediach społecznościowych, pracę w obrębie strony internetowej, monitorowanie widoczności firmy w sieci, influencer marketing.
 • Szkolenia z zakresu PR i mediów: Przygotowanie przedstawicieli organizacji do wystąpień publicznych i kontaktu z mediami.

Manager PR i jego rola 

Rola managera PR polega na koordynacji działań zespołu, zarządzaniu relacjami z klientem oraz monitorowaniu realizacji projektów zgodnie z założeniami strategii i oczekiwaniami klienta. Manager projektów jest kluczową osobą, punktem kontaktu między klientem a zespołem realizacyjnym, zapewnia on płynną komunikację i efektywne wdrażanie strategii PR.

Dobrze dobrana agencja PR, wspierana przez kompetentnych managerów projektów, może znacząco przyczynić się do sukcesu organizacji, zarówno w zakresie budowania pozytywnego wizerunku, jak i osiągania konkretnych celów biznesowych.

Przyszłość PR – trendy i prognozy

 • Sztuczna inteligencja (AI): AI zmienia wiele branż, w tym branżę PR, umożliwia personalizację komunikatów na niespotykaną dotąd skalę. Narzędzia oparte na AI pomagają w analizie dużych zbiorów danych, w identyfikacji trendów i preferencji odbiorców – wszystko to pozwala na tworzenie bardziej trafnych i skutecznych kampanii.
 • Media społecznościowe: Możemy spodziewać się jeszcze większej integracji kampanii PR z platformami social media. Ważnym aspektem jest także wykorzystanie nowych formatów (np. AR/VR, live streaming) oraz większy nacisk na autentyczność i interakcję z użytkownikami.
 • Analiza danych (Big Data): Analiza dużych ilości danych, z różnych źródeł, pozwoli na lepsze zrozumienie zachowania i potrzeb odbiorców. Dzięki temu, kampanie PR będą mogły być bardziej spersonalizowane i przynosić lepsze rezultaty.

Podsumowanie 

Public Relations (PR) to dyscyplina zajmująca się zarządzaniem informacjami i relacjami między organizacjami (lub osobami indywidualnymi) a odbiorcami. PR ma na celu kształtowanie, utrzymanie lub poprawę wizerunku, docieranie do odbiorców i budowę pozytywnych relacji. PR ewoluuje wraz z postępem technologicznym, przyjmuje różne formy i metody komunikacji, takie jak media społecznościowe, strona www, portale zewnętrzne.  

 

 

Czym jest Public Relations (PR)?

PR to skrót od Public Relations, który oznacza działania komunikacyjne skierowane do szerokiej publiczności lub określonych grup społecznych. Działania mają na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, instytucji, marki, produktu, osoby publicznej lub jakiegokolwiek innego podmiotu. PR wykorzystuje różnorodne narzędzia i kanały komunikacji, takie jak media społecznościowe, konferencje prasowe, publikacje, wydarzenia specjalne. Wszystko to ma na celu budowę i utrzymywanie relacji z mediami, klientami, pracownikami, inwestorami i innymi interesariuszami. Kluczowym aspektem PR jest nie tylko przekazywanie informacji, ale również zarządzanie kryzysami i reagowanie na negatywne opinie w sposób, który minimalizuje szkody. 

 

 

Przykłady działań PR obejmują organizowanie konferencji prasowych, tworzenie i dystrybucję materiałów prasowych, zarządzanie kryzysowe, budowanie relacji z mediami, influencer marketing, organizowanie wydarzeń specjalnych oraz prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych.

Agencja PR to firma specjalizująca się w świadczeniu usług z zakresu public relations. Współpraca z agencją PR może być bardzo korzystna, zwłaszcza, jeśli organizacja nie ma własnego działu PR lub potrzebuje wsparcia w specyficznych obszarach, takich jak zarządzanie kryzysowe, relacje z mediami czy strategie komunikacji. 

 

 

Dział PR to zespół odpowiedzialny za planowanie, realizację i nadzór nad działaniami związanymi z public relations. Jego zadania obejmują między innymi budowanie i utrzymanie relacji z mediami, komunikację kryzysową, organizowanie wydarzeń, tworzenie treści marketingowych oraz monitorowanie wizerunku marki w mediach.

 

Studia z zakresu Public Relations to programy akademickie przygotowujące studentów do pracy w dziedzinie komunikacji i zarządzania wizerunkiem. Programy te zazwyczaj obejmują takie tematy, jak teorie komunikacji, etyka w PR, strategie komunikacji, relacje z mediami, marketing, zarządzanie kryzysowe oraz praktyczne umiejętności pisania i prezentacji. Studia PR mogą być oferowane na poziomie licencjackim, magisterskim oraz jako kursy podyplomowe.

 

 

 

 

Ocena strony: 5/5 - (2 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza