Spis treści

Prompt i prompt engineering, czyli skuteczna komunikacja między człowiekiem a AI

Wpływ sztucznej inteligencji (AI) na biznes, edukację i codzienne aktywności wciąż wzrasta. Umiejętność skutecznej komunikacji z AI jest więc coraz ważniejsza. Centralnym elementem interakcji są prompty. Prompt to proste lub złożone polecenie tekstowe, kierowane do AI lub użytkownika, w celu uzyskania określonej odpowiedzi. W parze z promptami idzie prompt engineering – dziedzina, która koncentruje się na projektowaniu, testowaniu i optymalizacji promptów. W naszym artykule wyjaśnimy, czym są prompty, jakie mają zastosowanie i na czym polega prompt engineering. 

Co to jest prompt?

Prompt to komunikat lub polecenie skierowane do użytkownika lub systemu AI, dotyczące podjęcia określonej akcji, przygotowania odpowiedzi. 

W branży technologicznej, zwłaszcza w dziedzinie informatyki, prompt jest komunikatem wyświetlanym przez system komputerowy. Jest to informacja, że system jest gotowy do przyjęcia polecenia tekstowego lub, że wymaga od użytkownika podjęcia określonej akcji.

Prompt w systemach komputerowych często przybiera formę tekstu wyświetlanego w wierszu poleceń (command line) lub w interfejsie graficznym. Zazwyczaj zawiera on prośbę o wprowadzenie danych lub wybór jednej z dostępnych opcji.

Prompty w codziennym użyciu

 • Wiersz poleceń (Command Prompt) w systemach operacyjnych: Użytkownicy wpisują komendy tekstowe. System odpowiada, wykonuje określone zadanie lub prosi o więcej informacji.
 • Formularze internetowe: Podczas uzupełniania formularzy kontaktowych,  użytkownicy wprowadzają takie dane, jak imię, nazwisko, adres e-mail lub hasło. Każde pole do wypełnienia jest rodzajem promptu, który informuje użytkownika, jakiego rodzaju informacji oczekuje system.
 • Asystenci głosowi: Asystenci głosowi, np. Siri, Alexa czy Google Assistant, wykorzystują prompty głosowe, aby informować użytkowników o gotowości do przyjęcia komend głosowych lub o tym, że potrzebują dodatkowych informacji.
 • Systemy bankomatów: Bankomaty proszą użytkowników o wykonanie serii kroków, takich jak wprowadzenie PIN-u, wybór rodzaju transakcji czy kwoty wypłaty. Każda z tych interakcji jest promptem, który prowadzi użytkownika do finalizacji transakcji.
 • Aplikacje mobilne i oprogramowanie: Wiele aplikacji wykorzystuje prompty, by prosić użytkowników o zezwolenie na dostęp do lokalizacji, zdjęć, mikrofonu itp.

Prompt engineering

Dlaczego prompt engineering jest tak istotny? Przede wszystkim dlatego, że dobre prompty mogą skutecznie poprawić precyzję i zwiększyć wartość informacji dostarczanych przez modele AI. Jest kluczowe zarówno w biznesie, jak i w edukacji i innych dziedzinach.

Prompt engineering a sztuczna inteligencja i automatyzacja

 • Generowanie tekstu: W przypadku modeli generowania tekstu, np. w GPT (Generative Pre-trained Transformer), inżynierowie promptów projektują zapytania, które umożliwiają generowanie wysokiej jakości, spójnych tekstów, np. artykułów, opowiadań lub kodu programistycznego.
 • Rozpoznawanie obrazu: W systemach AI, które interpretują i analizują obrazy, dobrze zaprojektowane prompty pomagają w precyzyjnym rozpoznawaniu obiektów, w klasyfikacji zdjęć, a nawet, w generowaniu opisów dla obrazów.
 • Personalizacja i rekomendacja: W serwisach streamingowych i platformach e-commerce, inżynieria promptów jest wykorzystywana do tworzenia bardziej trafnych i personalizowanych rekomendacji dla użytkowników.
 • Interakcje z chatbotami i asystentami głosowymi: Projektowanie efektywnych promptów pozwala na tworzenie bardziej naturalnych i płynnych dialogów z AI, co znacząco poprawia doświadczenia użytkowników korzystających z asystentów głosowych i chatbotów.

Prompt engineering – wpływ na rozwój technologii i interakcje z maszynami

 • Prompt engineering jest fundamentalnym elementem ewolucji sztucznej inteligencji, ponieważ umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych, inteligentnych i elastycznych systemów AI. Dzięki promptom możliwe jest nie tylko zwiększenie dokładności i efektywności AI, ale także rozszerzenie jej zastosowania.
 • Inżynieria promptów ma kluczowe znaczenie dla poprawy interakcji człowieka z maszyną, umożliwia tworzenie bardziej intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika interfejsów. Dzięki lepszemu zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy komunikują się z systemami AI, możliwe jest projektowanie technologii, które są dostosowane do ludzkich potrzeb i sposobu myślenia. 

Prompt engineer praca 

Rola AI i automatyzacji odgrywa coraz większą rolę i to w wielu branżach. Perspektywy zawodowe dla inżynierów promptów są więc obiecujące. Jakie umiejętności są potrzebne, aby zostać prompt engineerem?

Umiejętności techniczne:

 • Znajomość sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego: Wiedza na temat algorytmów AI i ML jest kluczowa, aby skutecznie projektować i optymalizować prompty.
 • Programowanie: Niezbędna jest znajomość języków programowania, np. takich jak Python. Wiele narzędzi i bibliotek do pracy z modelami AI wykorzystuje ten język.
 • Analiza danych: Istotna jest także umiejętność przetwarzania i analizowania dużych zbiorów. 

Umiejętności miękkie:

 • Kreatywność: Znalezienie skutecznych sposobów na komunikację z AI wymaga kreatywności i zdolności do myślenia poza utartymi schematami.
 • Rozwiązywanie problemów: Zdolność do identyfikacji problemów i szybkiego znajdowania rozwiązań jest kluczowa w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym.
 • Komunikacja: Umiejętność skutecznego komunikowania się zarówno z maszynami, jak i ludźmi, jest ważna w pracy zespołowej i w interakcjach z klientami.

Praca jako inżynier promoptów – od czego zacząć? 

 • Edukacja: Podstawą jest zdobycie solidnej wiedzy z zakresu informatyki, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Można to osiągnąć poprzez studia wyższe, kursy online lub warsztaty.
 • Budowanie doświadczenia: Praktyczne doświadczenie można zdobyć przez pracę nad projektami osobistymi, udział w konkursach AI/ML, staże lub praktyki w firmach technologicznych.
 • Nauka przez praktykę: Eksperymentowanie z różnymi modelami AI i narzędziami do przetwarzania języka naturalnego (NLP) pozwoli na rozwijanie umiejętności potrzebnych do skutecznego projektowania prompty.

Stanowisko inżyniera promptów to wiele możliwości, w szczególności dla osób zainteresowanych najnowszymi technologiami i sztuczną inteligencją. Prompt engineering to dziedzina, która pozwala na połączenie kreatywności z technicznym know-how, umożliwiająca poprawę sposobu, w jaki ludzie i maszyny współpracują ze sobą.

Prompt engineering – przykłady i studium przypadku

E-commerce 

 • Personalizowane rekomendacje produktów: Zaawansowane systemy AI wykorzystują prompt engineering do analizy historii zakupów i preferencji użytkowników. Dzięki temu, możliwe jest generowanie spersonalizowanych rekomendacji produktów.
 • Przykładowy prompt może brzmieć: Na podstawie poprzednich zakupów użytkownika, zarekomenduj produkty, które mogą go zainteresować.

Media i rozrywka

 • Automatyczne generowanie treści: AI umożliwia tworzenie wstępnych szkiców artykułów lub podsumowań wiadomości.
 • Prompt dla może brzmieć: Stwórz krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia z dziedziny technologii.

Edukacja

 • Spersonalizowane materiały edukacyjne: Systemy AI wykorzystują prompt engineering, by dopasować materiały dydaktyczne do poziomu wiedzy i stylu nauki ucznia.
 • Prompt może brzmieć: Przygotuj ćwiczenia z matematyki dla ucznia na poziomie średnio zaawansowanym, skoncentruj się na algebrze.

Studium przypadku

Studio gier wideo wykorzystujące AI do tworzenia dialogów postaci:

 • Wyzwanie: Celem była poprawa interakcji między postaciami w grze. Dialogi miały być bardziej naturalne i zróżnicowane.
 • Rozwiązanie: Za pomocą prompt engineeringu, zespół zaprojektował serię promptów skierowanych do AI, których celem było generowanie ciekawych dialogów na podstawie osobowości postaci i kontekstu gry.
 • Wyniki: Gra otrzymała pozytywne recenzje za głębię i różnorodność interakcji oraz bogate doświadczenia graczy.

Platforma e-commerce personalizująca rekomendacje produktów:

 • Wyzwanie: Platforma, aby zwiększyć sprzedaż i satysfakcję klientów, chciała ulepszyć swoje systemy rekomendacji.
 • Rozwiązanie: Zastosowanie prompt engineeringu pozwoliło na stworzenie trafnych zapytań do systemów AI. Umożliwiło to analizę zachowania zakupowego użytkowników i generowało spersonalizowane rekomendacje produktów.
 • Wyniki: Zauważalny wzrost konwersji i większe zadowolenie klientów ze spersonalizowanych sugestii zakupowych.

Prompty – Chat GPT-4

Oto kilka przykładów promptów, które mogą być użyte do interakcji z modelem GPT-4:

 • Pytanie ogólne: Jaki jest wpływ sztucznej inteligencji na współczesne miejsca pracy?
 • Twórcze pisanie: Napisz krótką historię, w której bohater podróżuje w czasie i odwiedza średniowieczną Europę.
 • Pomoc naukowa: Wyjaśnij prawo powszechnego ciążenia Newtona i podaj przykłady jego zastosowania w codziennym życiu.
 • Generowanie kodu: Napisz prosty skrypt w Pythonie, który liczy i wyświetla wszystkie liczby pierwsze mniejsze od 100.
 • Tłumaczenie: Przetłumacz na język hiszpański zdanie: Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki pracujemy i uczymy się’.
 • Pisanie scenariuszy: Stwórz dialog między Sherlockiem Holmesem a Doktorem Watsonem. Bohaterowie mają dyskutować o najnowszej technologii wiktoriańskiej ery.
 • Pomoc w pisaniu: Przygotuj wskazówki dotyczące napisania CV programisty z 5-letnim doświadczeniem.
 • Generowanie pomysłów: Podaj 10 pomysłów na ekologiczne projekty, które mogą być zrealizowane w małych społecznościach.
 • Analiza danych: Wyjaśnij, jak zinterpretować współczynnik korelacji Pearsona na przykładzie danych o wzroście temperatury i sprzedaży lodów.
 • Pomysły na prezenty: Zaproponuj 5 oryginalnych prezentów na 60. rocznicę ślubu dla moich dziadków, którzy kochają ogrodnictwo.

Te przykłady pokazują różnorodność zastosowań GPT-4, od twórczego pisania, przez pomoc naukową, po generowanie kodu i analizę danych.

Command prompt – co to?

Command Prompt, znany także jako wiersz poleceń, to narzędzie w systemach operacyjnych (np. Windows), które umożliwia wykonywanie zadań za pomocą poleceń tekstowych. Użytkownicy mogą bez używania myszki czy ikon zarządzać plikami, procesami systemowymi, diagnozować sieć, automatyzować zadania itp. 

Zastosowanie:

 • Zarządzanie plikami: Tworzenie, usuwanie i przeglądanie plików/katalogów.
 • Procesy systemowe: Uruchamianie/zamykanie procesów, zarządzanie zadaniami.
 • Diagnostyka sieci: Testowanie połączeń, rozwiązywanie problemów sieciowych.
 • Automatyzacja: Ułatwianie rutynowych zadań za pomocą skryptów.
 • Zarządzanie dyskami: Formatowanie, tworzenie/usuwanie partycji, diagnostyka.
 • Odzyskiwanie systemu: Narzędzia naprawcze w sytuacjach awaryjnych.

Dzięki swojej wszechstronności, Command Prompt jest kluczowym narzędziem dla programistów i administratorów, umożliwia efektywne zarządzanie systemem i rozwiązywanie problemów technicznych.

Podsumowanie 

Świat promptów i prompt engineeringu otwiera przed nami wiele możliwości w zakresie interakcji z technologią, zwłaszcza ze sztuczną inteligencją. Omawiana dziś specjalizacja, umożliwia tworzenie bardziej intuicyjnych i efektywnych sposobów komunikacji z maszynami, sprawia, że AI lepiej rozumie i wykonuje zlecone przez użytkowników zadania. W erze cyfrowej prompt engineering staje się kluczowym elementem w kształtowaniu przyszłości interakcji człowiek-maszyna. Dziedzina ta oferuje nowe możliwości w zakresie automatyzacji, personalizacji i tworzenia inteligentniejszych systemów, które mogą lepiej służyć ludzkości.

 

 

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza