Brief

Brief

Brief to dokument, który zawiera informacje dotyczące firmy, instytucji czy osoby, niezbędne do przeprowadzenia skutecznej kampanii marketingowej, reklamowej. Dokument taki powinien zawierać między innymi informacje dotyczące profilu działalności firmy i jej konkurencji, cele przygotowywanej kampanii, przedstawienie dotychczasowych działań marketingowych i ich wyników. W briefie powinien znajdować się również budżet jaki można przeznaczyć na kampanię. Brief pozwala specjaliście SEO na szczegółowe zapoznanie się z profilem działalności firmy, a dzięki temu na dobór najlepszych narzędzi do przeprowadzenia efektywnej kampanii. Dodatkowo umożliwia przygotowanie jasno sprecyzowanych celów kampanii oraz rozplanowanie w czasie niezbędnych do przeprowadzenia prac.