storytelling

Spis treści

Storytelling – co to? Definicja, przykłady, zastosowanie

Storytelling, czyli sztuka opowiadania historii, jest tak stara, jak świat. W dobie internetu i e-marketingu storytelling zyskał jednak nowe oblicze, stał się kluczowym narzędziem w biznesie, edukacji i mediach. Ale, czym dokładnie jest storytelling, jakie elementy obejmuje?

Definicja storytellingu

Storytelling to proces przekazywania historii i opowieści. Może przyjmować różne formy, od tradycyjnych baśni i legend, po nowoczesne scenariusze filmowe i kampanie marketingowe. W storytellingu chodzi o budowanie narracji, która przyciąga uwagę i wywołuje emocje.

Storytelling – co to?

Storytelling to sztuka opowiadania historii, proces przekazywania i interpretowania doświadczeń, zdarzeń lub informacji za pomocą narracji. Chociaż storytelling od zarania dziejów jest jedną z podstawowych form komunikacji, pojawia się też w innych dziedzinach, począwszy od literatury po marketing, edukację i media.

W storytellingu chodzi o tworzenie angażującej, emocjonalnej i często edukacyjnej narracji. Dobra historia przyciąga uwagę, inspiruje, przekazuje wartości, może nawet wpływać na percepcję i zachowanie odbiorców.

Storytelling wykorzystuje różne techniki narracyjne, w tym przedstawienie postaci, budowanie konfliktu, a także zastosowanie symboliki i metafor.

W biznesie i marketingu, storytelling często wykorzystywany jest do budowania marki, tworzenia silnych więzi z klientami. W edukacji wspiera przyswajanie wiedzy, zwiększa zaangażowanie i zainteresowanie odbiorców. W mediach, storytelling jest kluczowym elementem w produkcji treści, od filmów po artykuły prasowe.

Storytelling to nie tylko opowiadanie historii, ale narzędzie komunikacyjne, które pozwala na skuteczne przekazywanie idei, wartości i informacji w sposób, który jest przystępny i rezonujący z odbiorcami.

Historia storytellingu

Historia storytellingu sięga początków cywilizacji. Starożytne społeczeństwa, jak Egipcjanie czy Grecy, używały opowieści do przekazywania wiedzy i wartości. W różnych kulturach storytelling przybierał różne formy, od ustnych przekazów po zapisy na ścianach jaskiń.

Elementy skutecznego storytellingu

Dobra historia zawiera kilka kluczowych elementów, są to: interesujące postacie, konflikt, przemyślana narracja. Te elementy pomagają w budowaniu emocjonalnej więzi z odbiorcą.

 • Zaangażowane postacie: Centralnym elementem każdej historii są postacie. Muszą być one dobrze opracowane, tak, aby odbiorcy mogli się z nimi utożsamiać, zrozumieć je bez problemów. Postacie powinny mieć swoje motywacje, cele i słabości.
 • Konflikt: Każda dobra historia potrzebuje konfliktu. Może to być problem, który trzeba rozwiązać, wewnętrzna walka, zmagania z zewnętrznymi siłami, lub konflikt między postaciami. Konflikt wprowadza napięcie i utrzymuje zainteresowanie odbiorców, sprawia, że fabuła jest ciekawa.
 • Jasny przekaz: Efektywny storytelling to jasny i spójny przekaz. Może to być przesłanie, idea itp.
 • Budowanie tła: Dobra historia często wymaga wiarygodnego i przekonującego tła. Niezależnie od tego, czy jest to realistyczne odzwierciedlenie naszego świata, czy całkowicie fikcyjne uniwersum, jest niezwykle ważne.
 • Struktura narracyjna: Skuteczna historia ma dobrze zorganizowaną strukturę, umożliwiającą płynne przeprowadzenie odbiorcy przez opowieść. Klasyczna struktura zawiera wstęp, rozwinięcie, punkt kulminacyjny i zakończenie.
 • Emocjonalne zaangażowanie: Storytelling powinien wywoływać emocje. To emocjonalne zaangażowanie sprawia, że historia zostaje na dłużej w umyśle odbiorcy.
 • Zastosowanie symboliki i metafor: Użycie symboliki i metafor może wzbogacić opowieść, dodać jej głębi, umożliwić wielopoziomową interpretację.
  Dialog i interakcja: Dialogi między postaciami są niezbędne do rozwijania postaci i przekazywania informacji. Dobrze napisane dialogi mogą przyczynić się do sukcesu opowieści.
 • Element zaskoczenia: Nieprzewidywalne zwroty akcji lub niespodziewane rozwiązania mogą dodać historii pikanterii i utrzymać zainteresowanie odbiorców.
 • Malownicze opisy: Szczegółowe i malownicze opisy, które angażują zmysły odbiorcy, mogą znacząco poprawić doświadczenie związane z opowieścią.
  Odpowiednie zintegrowanie wymienionych elementów tworzy opowieść, która nie tylko przekazuje informacje, ale także wzbudza emocje, sprawia, że opowieść jest zapamiętywana na długi czas.

Visual storytelling

Visual storytelling, czyli wizualne opowiadanie historii, wykorzystuje obrazy, wideo, infografiki i inne elementy wizualne do przekazywania opowieści. Taka forma storytellingu jest szczególnie skuteczna w dobie mediów cyfrowych, gdzie treści wizualne często przyciągają uwagę i są lepiej zapamiętywane. Od filmów reklamowych, przez grafiki w mediach społecznościowych, po interaktywne strony internetowe, visual storytelling otwiera nowe możliwości dla kreatywnego i angażującego przekazu.

Storytelling data

Data storytelling to technika łącząca dane z narracją i wizualizacją, która ma ułatwić zrozumienie i interpretację skomplikowanych informacji. W tym podejściu, dane nie są prezentowane na sucho, lecz opowiadane w sposób, który podkreśla kluczowe wnioski i kontekst. Jest to szczególnie przydatne w analizie biznesowej, badaniach rynkowych oraz w raportowaniu.

Storytelling w marketingu

W marketingu storytelling jest wykorzystywany do budowania marki i relacji z klientami. Poprzez opowiadanie historii, marki mogą przekazywać swoje wartości, wyróżniać się na rynku i tworzyć trwałe emocjonalne więzi z konsumentami.

Storytelling
Storytelling: storytelling co to? Storytelling data, storytelling marketing, environmental storytelling, visual storytelling

Storytelling w edukacji

Storytelling w edukacji to potężne narzędzie, które może przekształcić sposób, w jaki uczniowie uczą się i przyswajają wiedzę. Wykorzystanie historii to:

 • Większe zaangażowanie uczniów: Historie mogą sprawić, że materiał stanie się bardziej interesujący i przystępny dla uczniów.
 • Łatwiejsze zapamiętywanie: Opowieści są łatwiejsze do zapamiętania niż suche fakty, co pomaga uczniom w lepszym przyswojeniu materiału.
 • Rozwoju umiejętności myślenia krytycznego: Analiza historii, kontekstu itp. może rozwijać umiejętności krytycznego myślenia u uczniów.
 • Budowanie empatii i zrozumienia: Historie pozwalają uczniom spojrzeć na świat z różnych perspektyw, rozwijają empatię, ułatwiają zrozumienie innych kultur i doświadczeń.

Storytelling w szkoleniach

Jakie są zalety wykorzystania storytellingu w szkoleniach?

 • Przekazanie specjalistycznej wiedzy: Skomplikowane treści mogą być przedstawione w bardziej przystępnej formie, za pomocą historii.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników: Opowieści o sukcesach, porażkach i wyzwaniach mogą zainspirować i zmotywować pracowników.
 • Budowa kultury organizacyjnej: Storytelling pomaga w przekazywaniu wartości i norm obowiązujących w organizacji.
 • Przedstawienie praktycznych przykładów: Historie mogą służyć jako case studies, obrazować zastosowanie wiedzy w praktyce.

Storytelling a psychologia

Storytelling ma silny wpływ na psychikę. Historie mogą wywoływać emocje, budować empatię i zmieniać przekonania. Badania pokazują, że opowieści są lepiej zapamiętywane niż suche fakty.

Digital storytelling (cyfrowy storytelling)

Digital storytelling to technika opowiadania historii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych. Obejmuje to:

 • Media społecznościowe: Tworzenie angażujących historii na platformach takich jak Instagram, Facebook czy Twitter.
 • Artykuły, poradniki: Pisanie opowiadań lub artykułów, które wykorzystują cyfrowe narzędzia do zwiększenia zaangażowania.
 • Multimedia i interaktywne opowieści: Użycie filmów, animacji, infografik i interaktywnych elementów do opowiadania historii w bardziej angażujący sposób.
 • Podcasty i audiobooki: Oparte na dźwięku narracje, które przyciągają słuchaczy i pozwalają im na głębsze zanurzenie się w opowieści.

Environmental storytelling (storytelling środowiskowy)

Environmental storytelling to technika wykorzystująca do opowiadania historii otoczenie. Jest to metoda często stosowana w projektowaniu gier wideo i wystaw muzealnych. Kluczowe elementy to:

 • Projektowanie scenografii: Przekazywanie historii za pomocą elementów otoczenia, takich jak dekoracje, przedmioty i lokalizacje.
 • Kontekstowe wskazówki: Pozwalanie odbiorcom na odkrywanie historii poprzez interakcje ze środowiskiem.
 • Narracja przestrzenna: Tworzenie niekonwencjonalnych historii poprzez rozmieszczenie obiektów i elementów w przestrzeni. 

Storytelling w grach

Storytelling w grach wideo to proces tworzenia angażujących i emocjonalnych narracji w środowisku wirtualnym. Gry takie jak The Last of Us, Wiedźmin 3: Dziki Gon, czy Life is Strange są przykładami, w których przemyślana fabuła, rozwój postaci, interaktywna narracja i decyzje graczy wpływające na bieg wydarzeń, tworzą niezapomniane doświadczenia.

Storytelling w Grze 'Genshin Impact’

Genshin Impact to gra, która zyskała szerokie uznanie ze względu na swój innowacyjny sposób opowiadania historii, zwany metodą storytellingu Genshin. Metoda ta łączy kilka kluczowych elementów, które tworzą angażującą i porywającą narrację:

 • Wielobarwny świat: Genshin Impact oferuje graczom ogromny, otwarty świat pełen różnorodnych kultur, postaci i krajobrazów. Każdy region w grze ma swoją unikalną historię, kulturę i tajemnicę.
 • Interaktywna narracja: Historia w Genshin Impact rozwija się nie tylko poprzez misje główne, ale także poprzez interakcje z różnymi postaciami, zadania poboczne i eksplorację świata. Gracze mają wpływ na rozwój fabuły poprzez swoje wybory i działania.
 • Dynamiczne postacie: Każda postać ma własną historię, motywację, buduje relacje z innymi, co dodaje głębi do ogólnej narracji.
 • Elementy mitologii i folkloru: Gra czerpie inspirację z różnych mitologii i kultur, włącza różnorodne elementy i do swojego świata i fabuły, co tworzy bogate tło opowieści.
 • Audiowizualna prezentacja: Grafika i ścieżka dźwiękowa gry są starannie dopracowane, co dodatkowo wzbogaca doświadczenie narracyjne i pomaga budować atmosferę w grze.

Brand storytelling (storytelling marki)

Brand storytelling to technika używana przez firmy do opowiadania historii związanych z marką, produktami lub usługami. Jest to sposób na budowanie emocjonalnej więzi z klientami i wyróżnienie się na rynku. Brand storytelling to historie założycieli, rozwój marki, wartości, które reprezentuje, to również opowieści o tym, jak produkty lub usługi wpływają na życie i komfort odbiorców.

Business storytelling (storytelling w biznesie)

Storytelling w biznesie to wykorzystanie narracji do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy. Dobre opowieści biznesowe mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników, wzmocnić kulturę organizacyjną oraz poprawić relacje z klientami i partnerami.

Szkolenie storytelling

Szkolenia z zakresu storytellingu są skierowane do osób chcących nauczyć się efektywnie opowiadać historie, szczególnie w kontekście biznesowym, edukacyjnym lub medialnym. Zawierają one:

 • Podstawy tworzenia historii: Nauka budowania postaci, konfliktu, fabuły i struktury narracyjnej.
 • Techniki prezentacji: Jak efektywnie opowiadać historie ustnie lub w formie pisemnej?
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych: Nauka korzystania z nowoczesnych technologii do tworzenia i prezentowania historii.
 • Analiza, case studies: Studiowanie przykładów udanego storytellingu w różnych dziedzinach.

Storytelling – przykłady

 • Apple: Firma Apple jest znana z używania storytellingu w swoim marketingu, marka skupia się na historii innowacji i rewolucji w technologii.
 • Coca-Cola: Kampania „Share a Coke” oparta była na personalizacji i tworzeniu indywidualnych historii wokół produktu.
 • Nike: Reklamy Nike często opowiadają historie determinacji i przezwyciężania trudności, co buduje emocjonalne połączenie z marką.

Podsumowanie

Storytelling jest potężnym narzędziem komunikacji. Dobrze opowiedziana historia angażuje i edukuje odbiorców. Ciekawe historie są zapamiętywane, wywołują emocje. Storytelling jest więc wykorzystywany w różnych dziedzinach, zarówno w marketingu internetowych, jak i w edukacji i szkoleniach. Wiele wskazuje na to, że rola storytellingu w kulturze i biznesie z każdym rokiem będzie coraz większa.

 

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza