CDN

CDN

CDN (Content Delivery Network – sieć dostarczania treści) to rozproszona sieć serwerów, której celem jest szybsze dostarczanie użytkownikom treści internetowych, bez względu na ich lokalizację. Innymi słowy, CDN to system dostarczania treści internetowych przy pomocy rozproszonych po całym świecie serwerów, którego zadaniem jest zmniejszenie opóźnień w ładowaniu się stron internetowych. Dzieje się tak dzięki zmniejszeniu fizycznej odległości pomiędzy serwerem, na którym znajdują się pliki umożliwiające poprawne załadowanie się strony internetowej, a użytkownikiem. Dzięki sieci CDN elementy stron są przechowywane na serwerach znajdujących się bliżej użytkowników, przez co ich przesyłanie zajmuje mniej czasu, a w konsekwencji strona ładuje się szybciej.