Spis treści

Analiza konkurencji – jak dobrze znasz swoich rywali? 

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Twoi konkurenci osiągają sukcesy? W świecie ogromnej dostępności produktów i usług, kluczem do przetrwania jest zrozumienie strategii rywali. Wyobraź sobie, że dysponujesz wiedzą, która pozwoli Ci wyprzedzić inne firmy i zyskać przewagę na rynku. To w 100% możliwe. Jak zdobyć taką wiedzę? Krok pierwszy to szczegółowa analiza strategii konkurencyjnych firm. Jak przeprowadzić taką analizę? Na co zwrócić uwagę?

Czym jest analiza konkurencji?

Analiza konkurencji to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji o konkurentach i ogólnym otoczeniu rynkowym. Jest to kluczowy element strategicznego planowania biznesowego, dzięki któremu firmy mogą zweryfikować, jaką pozycję, w porównaniu do innych podmiotów na rynku, zajmują.

Analiza obejmuje zazwyczaj ocenę ofert produktów lub usług konkurentów, ich strategii marketingowych, strony internetowej lub sklepu e-commerce, pozycji rynkowej, silnych i słabych punktów, a także przewidywanych ruchów i strategii rozwoju.

Identyfikacja konkurentów – identyfikacja bezpośrednich i pośrednich rywali

Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich konkurentów jest kluczowa w skutecznej analizie konkurencji. Bezpośredni konkurenci to firmy oferujące produkty lub usługi, które są bardzo podobne do oferowanych przez Twoją firmę, które zaspokajają te same potrzeby klientów. Pośredni konkurenci oferują produkty lub usługi, które, choć nie są takie same, mogą być alternatywą dla Twojej oferty.

Kluczowe obszary analizy konkurencji

 • Identyfikacja konkurentów: Weryfikacja bezpośrednich i pośrednich konkurentów w branży, ich udziałów na rynku.
 • Analiza ofert produktów/usług: Szczegółowe badanie oferty konkurentów – cech, jakości, cen, a także unikalnych wartości produktów lub usług.
 • Strategie marketingowe i sprzedażowe: Ocena metod wykorzystywanych przez konkurencję w procesie promocji i sprzedaży produktów, w tym reklamy, PR, marketingu cyfrowego i dystrybucji.
 • Pozycja na rynku: Weryfikacja, jak konkurenci postrzegani są na rynku, jaką reputację się cieszą, czy mają grono lojalnych klientów, na jakich segmentach rynku się koncentrują.
 • Analiza finansowa: Ocena stabilności finansowej konkurentów oraz ich wzrostu i rentowności.

Cele analizy konkurencji

Głównym celem analizy konkurencji jest podejmowanie świadomych decyzji strategicznych, lepsze zrozumienie otoczenia rynkowego, a co za tym idzie:

 • Optymalizacja strategii: Optymalizacja działań i zwiększenie konkurencyjności.
 • Wykrycie luki na rynku: Zidentyfikowanie obszarów, w przypadku których firma może zaoferować unikalne lub lepsze niż konkurencja produkty, wartości itp.
 • Przewidywanie ruchów konkurencji: Przewidywanie działań konkurentów pozwala na wcześniejsze przygotowanie się na zmiany rynkowe i odpowiednie reagowanie na nie.
 • Innowacja i rozwój: Poprzez ciągłą ocenę trendów i działań konkurencji, firmy mogą wciąż rozwijać swoje produkty/usługi i wysunąć się na prowadzenie.

Analiza rynku i konkurencji

Analiza rynku jest elementem, który umożliwia pełniejsze zrozumienie dynamiki konkurencji. Pozwala ona na zidentyfikowanie kluczowych graczy na rynku, zrozumienie ich strategii, a także ocenę ogólnych warunków rynkowych, w których działają firmy.

Zrozumienie rynku obejmuje analizę takich czynników, jak wielkość rynku, tempo wzrostu, trendy, segmentacja klientów oraz zachowania konsumentów. Poznanie tych aspektów jest niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu własnej firmy i przewidywaniu zmian, które mogą wpłynąć na konkurencję.

Metody identyfikacji trendów rynkowych i ich wpływu na działania konkurentów

 • Analiza danych rynkowych: Wykorzystanie narzędzi analitycznych do zbierania danych na temat wielkości rynku, udziału konkurentów w rynku, wzorców sprzedaży i innych kluczowych wskaźników.
 • Badania rynkowe: Prowadzenie badań rynkowych, w tym ankiet, wywiadów z klientami, grup fokusowych.
 • Monitoring mediów i publikacji branżowych: Śledzenie aktualnych wiadomości, raportów branżowych, publikacji oraz analiz ekspertów.
 • Obserwacja działań konkurentów: Analiza działań marketingowych, nowych produktów, zmian cen oraz innych strategicznych ruchów konkurentów.
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych: Stosowanie narzędzi do analizy stron internetowych, mediów społecznościowych, SEO, UX.
 • Analiza wzorców zakupowych: Badanie zmian w zachowaniach zakupowych klientów oraz identyfikowanie nowych trendów.
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i Big Data: Zastosowanie zaawansowanych technologii do analizowania dużych zbiorów danych rynkowych – może to pomóc w przewidywaniu przyszłych trendów i zmian w branży.
 • Monitorować branżowe publikacje i raporty: Regularny monitoring branżowych publikacji, raportów i analiz rynkowych.
 • Analiza SEO i ruchu internetowego: Analiza widoczności w wynikach wyszukiwania, weryfikacja, na jakie frazy kluczowe i na jakich pozycjach wyświetlają się witryny konkurencji. 

Analiza konkurencji SEO

Analiza SEO i pozycjonowania konkurencji to jedno z ważniejszych działań. Takie badanie obejmuje weryfikację słów kluczowych, jakości treści, struktury strony, link buildingu, responsywności. Wszystko to dostarcza informacji na temat widoczności firmy w sieci, ruchu na stronie, stosowanych metod.

Narzędzia do analizy pozycjonowania i widoczności w wyszukiwarkach

Istnieje wiele narzędzi, takich jak Google Analytics, SEMrush, Ahrefs czy Moz, które pozwalają analizować kluczowe wskaźniki SEO, w tym ranking słów kluczowych, profil linków zwrotnych oraz wskaźniki ruchu na stronie konkurencji. Takie narzędzia dostarczają cennych informacji o strategiach SEO konkurentów i pozwalają na optymalizacje własnych działań.

Analiza konkurencji UX

Analiza UX konkurencji koncentruje się na ocenie użyteczności produktów lub usług konkurentów, w tym strony www, aplikacji czy sklepu e-commerce. Działania obejmują analizę interfejsu użytkownika, dostępności, procesu nawigacji, jak również ogólnej satysfakcji użytkowników. 

Dobre doświadczenie użytkownika może przyczynić się do budowania lojalności klientów i wyróżnienia marki na rynku. W dzisiejszym świecie, gdzie użytkownicy mają wysokie oczekiwania co do jakości interakcji z produktami i usługami, inwestycja w UX jest nie tylko pożądana, ale często niezbędna dla sukcesu biznesowego.

FAQ

Benchmarking – co to?

Benchmarking to proces porównywania produktów, usług, procesów lub metod firmy z tymi, które są uznawane za najlepsze w danej branży lub wśród konkurencji. Celem jest identyfikacja obszarów do poprawy i adaptacja najlepszych praktyk.

5 sił Portera – przykłady

 • Zagrożenie wejściem nowych konkurentów: To czynnik, który określa, w jakim stopniu wejście na rynek jest utrudnione. Wysokie bariery wejścia, takie jak duże inwestycje czy konieczność zdobycia specjalistycznych certyfikatów, mogą ograniczać ryzyko pojawienia się nowych konkurentów.
 • Siła dostawców: Wskazuje, na ile dostawcy mogą wywierać nacisk na branżę, np. poprzez podnoszenie cen czy ograniczanie jakości surowców. Silni dostawcy mogą obniżać rentowność firm w branży.
 • Siła przetargowa nabywców: Odzwierciedla zdolność klientów do wpływania na branżę, na przykład poprzez negocjowanie niższych cen czy wyższej jakości produktów. Silni nabywcy mogą zmniejszać marże zysku firm.
 • Zagrożenie produktami substytutami: Odnosi się do ryzyka, że klienci zastąpią oferowany produkt lub usługę produktami z innych branż. Wysokie zagrożenie substytutami może ograniczać ceny i zyski w branży.
 • Rywalizacja między obecnymi uczestnikami rynku: Opisuje intensywność konkurencji w branży. 

Jakie rodzaje konkurencji wyróżniamy?

 • Konkurencja doskonała: Wiele firm oferuje identyczne produkty, np. rynek rolny.
 • Monopol: Jedna firma dominuje na rynku, np. dostawcy usług komunalnych.
 • Oligopol: Kilka firm kontroluje większą część rynku, np. branża lotnicza.
 • Konkurencja monopolistyczna: Wiele firm oferuje produkty, które są podobne, ale nie identyczne, np. rynek odzieżowy.

Analiza – co to?

Analiza w kontekście biznesowym odnosi się do procesu badania danych, trendów rynkowych, wzorców konkurencji lub innych kluczowych informacji w celu podejmowania świadomych decyzji. Może to obejmować analizę finansową, analizę konkurencji, analizę SWOT i inne.

Strategia konkurencji – na co zwrócić uwagę?

Podczas analizy strategii konkurencji należy zwrócić uwagę na:

 • Pozycjonowanie na rynku: Jak postrzegana jest firma? Jak prezentuje się w porównaniu do konkurentów.
 • Unikalna propozycja wartości: Co odróżnia ofertę firmy od konkurencji.
 • Segmentacja rynku: Określenie docelowej grupy klientów.
  Mocne i słabe strony: Zrozumienie mocnych i słabych stron konkurentów.
 • Trendy rynkowe: Adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych i preferencji konsumentów.

SWOT – co to znaczy?

SWOT to akronim od Słabości (Weaknesses), Mocne Strony (Strengths), Szanse (Opportunities) i Zagrożenia (Threats). Jest to narzędzie służące do analizy strategicznej, które pomaga firmom w identyfikowaniu ważnych dla firmy czynników. 

Analiza SWOT – przykłady

Analiza SWOT polega na zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron firmy, szans i zagrożeń zewnętrznych. Przykłady:

 • Mocne strony: Wysokie umiejętności techniczne zespołu.
 • Słabe strony: Ograniczona rozpoznawalność marki.
 • Szanse: Rosnące zapotrzebowanie na zdalne usługi edukacyjne.
 • Zagrożenia: Zaostrzenie przepisów branżowych.

Podsumowanie – analiza konkurencji

Aby zrozumieć pozycję konkurentów na rynku, konieczne jest zbadanie różnych aspektów ich działalności. Należy wziąć pod uwagę ich udział w rynku, reputację, lojalność klientów, a także jakość i cenę oferowanych produktów czy usług. Analiza obejmuje również ocenę siły marki konkurentów oraz jej zdolności do wprowadzania innowacji i reagowania na zmiany rynkowe.

Istotna jest także weryfikacja docelowych klientów konkurencji. Analizując, na jakie segmenty rynku konkurenci kierują swoje działania (np. demografia, geografia, psychografia), można lepiej zrozumieć ich strategie marketingowe i sprzedażowe oraz znaleźć potencjalne luki rynkowe do własnego rozwoju.

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza