Breadcrumbs

Breadcrumbs

Breadcrumbs (okruszki chleba, nawigacja okruszkowa) to element nawigacyjny strony internetowej w postaci ścieżki, jaką użytkownik przebył na stronie. Okruszki chleba prezentują przebytą drogę przeglądania strony oraz miejsce (podstronę), na której użytkownik aktualnie się znajduje. Breadcrumbs ułatwiają nawigację na stronie. Dzięki nawigacji okruszkowej użytkownik może szybko i łatwo wrócić do poprzednio przeglądanych podstron. Co ważne, breadcrumbs sprawdzają się wyłącznie w przypadku stron z uporządkowaną strukturą, czyli takich, które posiadają usystematyzowaną hierarchię katalogów i podkatalogów. Dzięki przemyślanej, czytelnej strukturze użytkownik nie gubi się na stronie i może łatwiej znaleźć interesujące go informacje. Nawigację w postaci okruszków chleba umieszcza się zazwyczaj w widocznym miejscu na stronie, tak aby była dobrze widoczna dla użytkownika. Najczęściej jest to poziomy element graficzny na górze strony.