Spis treści

Modernizacja strony internetowej – kiedy odświeżyć stronę www i jak się do tego zabrać?

Przemyślana modernizacja strony internetowej to nie tylko zmiana designu strony, to zmiana sposobu, w jaki odbiorcy postrzegają Twój biznes. Jest to proces, który wymaga strategicznego podejścia, obejmującego nie tylko estetykę, ale również funkcjonalność, użyteczność i optymalizację pod kątem wyszukiwarek. Koncentracja na takich aspektach to sposób, by stworzyć platformę, która nie tylko przyciąga uwagę, ale także zwiększa zaangażowanie i lojalność klientów.

Dlaczego modernizacja strony www jest ważna?

Modernizacja strony internetowej ma bezpośredni wpływ na zaangażowanie użytkowników i wyniki biznesowe firmy. Statystyki pokazują, że responsywne i intuicyjne w obsłudze witryny generują wyższe wskaźniki konwersji, zwiększają lojalność klientów. 

Przestarzałe elementy strony internetowej, takie jak nieaktualny design, brak responsywności czy nieprzemyślana struktura, negatywnie wpływają na odbiór marki. Witryny, które nie są dostosowane do obecnych standardów, nie tylko odstraszają odwiedzających, ale są gorzej oceniane przez wyszukiwarki, a to wpływa na widoczność online.

Modernizacja strony jest zatem niezbędna, aby utrzymać atrakcyjność, funkcjonalność oraz wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania.

Proces modernizacji strony www

Odświeżenie strony internetowej bądź sklepu e-commerce jest procesem, który wymaga starannego planowania i realizacji. Tylko wtedy działania przyniosą oczekiwane efekty. 

Analiza i ocena kondycji strony internetowej

Pierwszym krokiem w procesie modernizacji jest dokładna analiza i ocena kondycji strony internetowej. Ten etap pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron witryny, a także obszarów wymagających poprawy. Warto skupić się na takich aspektach, jak:

 • Design: Czy  strona jest estetyczna, czy jej design jest dopasowany do branży?
 • Użyteczność: Czy nawigacja jest intuicyjna, czy użytkownik szybko znajdzie potrzebne informacje?
 • Szybkość ładowania: Czy strona szybko ładuje się na różnych urządzeniach i przeglądarkach?
 • SEO: Jak strona radzi sobie w wynikach wyszukiwania? Czy jest zoptymalizowana pod kątem słów kluczowych?
 • Bezpieczeństwo: Czy strona jest zabezpieczona przed potencjalnymi zagrożeniami, atakami?
 • Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi: Czy strona jest responsywna i dobrze wyświetla się na smartfonach i tabletach?

Na tym etapie warto zdecydować się na audyt SEO oraz audyt UX. Szczegółowa analiza dostarczy informacji na temat elementów, które wymagają zmiany, usunięcia. 

Wyznaczenie celów modernizacji

Po dokonaniu oceny kondycji strony, należy ustalić cele modernizacji. Cele powinny być SMART, czyli specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ograniczone czasowo. Przykładowe cele mogą obejmować takie aspekty, jak: 

 • Poprawa użyteczności: Zwiększenie wskaźnika satysfakcji użytkowników do 85% w ciągu 6 miesięcy, poprzez ulepszenie nawigacji i uproszczenie dostępu do informacji na stronie. Mierzenie efektów działań za pomocą ankiety satysfakcji klienta, wysokości współczynnika odrzuceń. 
 • Optymalizacja SEO: Prowadzenie działań z zakresu pozycjonowania, zwiększenie pozycji strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google dla 10 najważniejszych fraz kluczowych. Poprawa widoczności o 50% w ciągu 10 miesięcy.
 • Poprawa szybkości ładowania: Skrócenie średniego czasu ładowania strony do maksymalnie 3 sekund, na wszystkich urządzeniach w ciągu 2 miesięcy. Monitoring postępów za pomocą takich narzędzi, jak Google PageSpeed Insights

Wybór agencji e-marketingu

Ostatnim krokiem jest wybór odpowiedniego zespołu lub agencji, która zajmie się realizacją projektu modernizacji. Ważne jest, aby wybrać partnera z doświadczeniem w projektowaniu i optymalizacji stron internetowych. Najlepiej, aby agencja znała specyfikę branży i była w stanie dostosować projekt do indywidualnych potrzeb firmy.

Podczas wyboru warto zwrócić uwagę na:

 • Portfolio: Prace wykonane dla innych klientów dostarczą informacji na temat umiejętności i stylu pracy agencji.
 • Referencje: Opinie i rekomendacje od poprzednich klientów mogą potwierdzić kompetencje i profesjonalizm zespołu.
 • Specjalizacja: Czy agencja specjalizuje się w określonych technologiach lub branżach?
 • Komunikacja: Ważna jest otwarta i efektywna komunikacja na każdym etapie projektu.

Odświeżenie strony – planowanie i budżetowanie

Efektywna modernizacja strony internetowej wymaga dokładnego planowania i budżetowania. Aby projekt okazał się sukcesem, niezbędne jest przemyślane podejście do szacowania kosztów, planowania harmonogramu oraz ustalania priorytetów i faz wdrożenia.

Koszty projektu

Szacowanie kosztów projektu modernizacji strony internetowej jest pierwszym i kluczowym krokiem w procesie planowania. Koszty mogą różnić się w zależności od zakresu projektu, wybranej technologii, stopnia skomplikowania  oraz wyboru wykonawcy (freelancer, agencja).  Przy ustalaniu kosztów pod uwagę brane są: 

 • Projektowanie i rozwój: Koszty związane z nowym designem, responsywnością, dostosowaniem do różnych urządzeń oraz implementacją nowych funkcjonalności.
 • Optymalizacja SEO: Prace związane z analizą i optymalizacją strony pod kątem wyszukiwarek.
 • Testowanie: Koszty związane z testowaniem strony, w tym z testami użyteczności, kompatybilności z różnymi przeglądarkami i urządzeniami.
 • Migracja danych: Kolejnym wydatkiem może być przeniesienie istniejących danych do nowego systemu.
 • Szkolenia: Koszty szkoleń dla personelu, na przykład z zakresu zarządzania nową stroną.
 • Wsparcie po uruchomieniu: Koszty związane z bieżącym wsparciem, aktualizacjami i konserwacją strony.

Planowanie harmonogramu modernizacji

Harmonogram powinien uwzględniać wszystkie kluczowe etapy projektu, od wstępnych badań i projektowania po rozwój, testowanie i uruchomienie. Ważne jest, aby ustalić realistyczne ramy czasowe dla każdego etapu oraz uwzględnić możliwe opóźnienia. Współpraca i ciągła komunikacja z zespołem projektowym są kluczowe dla utrzymania projektu w harmonogramie.

Ustalanie priorytetów i fazy wdrożenia

Nie wszystkie zmiany muszą być wprowadzane jednocześnie. Ustalenie priorytetów oraz podział projektu na etapy pozwala na efektywniejsze zarządzanie zasobami i budżetem. W pierwszej kolejności warto skupić się na krytycznych aspektach, takich jak responsywność i szybkość ładowania, a następnie przejść do optymalizacji SEO i dodawania nowych funkcji. 

Sukces projektu uzależniony nie tylko od jakości wykonania, ale również od dokładnego planowania i zarządzania budżetem. Przemyślane podejście sprawi, że modernizacja przyniesie oczekiwane korzyści, nie przekraczając przy tym założonych ram finansowych.

Kluczowe elementy modernizacji strony

Aby modernizacja strony internetowej przyniosła oczekiwane efekty, należy  skupić się na elementach, które mają bezpośredni wpływ na użytkowników oraz pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

 • Projektowanie responsywne: Modernizacja powinna sprawić, że strona będzie w prawidłowy sposób wyświetla się na smartfonach, tabletach i komputerach.
 • Udoskonalenie UX/UI: Poprawa doświadczenia użytkownika (UX) i interfejsu użytkownika (UI) to coś więcej niż tylko estetyczne zmiany. Należy przemyśleć strukturę informacji, uprościć menu, czytelność fontów,  rozmieszczenie elementów.
 • Optymalizacja szybkości ładowania: Zwiększenie szybkości strony poprzez optymalizację obrazów, minimalizację kodu CSS i JavaScript, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak lazy loading zmniejszy czas oczekiwania na załadowanie strony i poprawi pozycje w wyszukiwarkach.
 • Wzmocnienie bezpieczeństwa: Wdrożenie certyfikatu SSL to podstawa, ale modernizacja to również doskonała okazja do przeglądu i aktualizacji wszystkich zabezpieczeń, w tym regularnych aktualizacji oprogramowania, wtyczek i zabezpieczeń przed atakami typu XSS czy SQL Injection.
 • SEO i treść: Przegląd i optymalizacja treści pod kątem SEO to kolejne z istotnych działań. Ważne są aktualizacja metatagów, naturalne rozmieszczenie fraz kluczowych, tagi alt, wdrażanie wartościowych treści.
 • Integracja z mediami społecznościowymi: Witryna powinna być zintegrowana z profilami społecznościowymi firmy.
 • Dostępność: Strona powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników, również tych zmagających się z niepełnosprawnością. 

Odświeżenie strony – mierzenie sukcesu

Ocena efektywności strony internetowej po modernizacji jest kluczowym elementem, który pozwala na zrozumienie w jakim stopniu cele projektu zostały osiągnięte. Do mierzenia sukcesu wykorzystuje się różnorodne narzędzia i metodyki, a także określa się kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs), które umożliwiają monitorowanie postępów.

Narzędzia i metodyki do śledzenia postępów

Do monitorowania efektywności strony internetowej po modernizacji wykorzystuje się szereg narzędzi analitycznych i testowych. Oto niektóre z nich:

 • Google Analytics: Pozwala na śledzenie ruchu na stronie, zachowań użytkowników, źródeł ruchu, współczynnika odrzuceń i wielu innych wskaźników.
 • Google Search Console: Narzędzie umożliwiające monitorowanie widoczności strony, weryfikację błędów indeksowania oraz optymalizacji pod kątem SEO.
 • Heatmapping tools (np. Hotjar, Crazy Egg): Narzędzia pozwalają na wizualizację, sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie, elementów i funkcji, z których najczęściej korzystają.
 • Speed testing tools (np. GTmetrix, Google PageSpeed Insights): Umożliwiają ocenę szybkości ładowania strony i identyfikację potencjalnych problemów z wydajnością.

KPIs (Key Performance Indicators) odświeżenia strony

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs) pomagają ocenić, czy cele modernizacji strony zostały osiągnięte. 

 • Współczynnik odrzuceń (Bounce Rate): Procent użytkowników, którzy opuszczają stronę po zobaczeniu tylko jednej podstrony. Niski współczynnik odrzuceń może wskazywać na większe zaangażowanie.
 • Czas spędzony na stronie: Średni czas, który użytkownicy spędzają na stronie. Dłuższe sesje mogą świadczyć o większym zainteresowaniu.
 • Konwersja: Procent użytkowników wykonujących pożądaną akcję (np. zakup, zapis na newsletter). Wzrost wskaźnika konwersji jest ostatecznym celem wielu projektów modernizacji.
 • Pozycja w wynikach wyszukiwania: Pozycja strony w wynikach wyszukiwania dla kluczowych fraz. Wyższa pozycja zazwyczaj przekłada się na większy ruch organiczny.
 • Szybkość ładowania strony: Szybsze ładowanie poprawia doświadczenie użytkownika i może wpływać na lepsze pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania.

Regularne monitorowanie KPIs umożliwia nie tylko ocenę sukcesu modernizacji, ale także identyfikację obszarów wymagających dalszej optymalizacji. Warto pamiętać, że sukces strony internetowej to proces ciągły, wymagający regularnego monitorowania i dostosowywania strategii.

Podsumowanie

Podsumowując, proces modernizacji strony internetowej nie jest jednorazową akcją, a ciągłym rozwojem i dostosowywaniem do szybko zmieniającego się środowiska cyfrowego. To inwestycja, która wymaga przemyślenia, planowania i zaangażowania, dająca efekty w postaci lepszej użyteczności, większego zaangażowania użytkowników i silniejszej obecności w internecie. Każda marka, niezależnie od wielkości i branży, może skorzystać na przemyślanej i dobrze wykonanej modernizacji swojej strony internetowej.

 

 

 

 

 

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza