Spis treści

Chat GPT od Open AI: nie tylko generowanie tekstów. Poznaj GPT-3 i GPT-4

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) jest jednym z najbardziej ekscytujących zjawisk naszych czasów. Na czele wspomnianych innowacji znajduje się Chat GPT – technologia opracowana przez OpenAI, która przekształca sposób komunikacji, nauki, tworzenia tekstów i grafik. Chat GPT to wiele możliwości w różnych dziedzinach życia i biznesu, to świat, w którym granice między inteligencją ludzką i maszynową stają się coraz mniej widoczne.

Chat GPT – co to?

Chat GTP to sztuczna inteligencja stworzona przez organizację OpenAI. Główną, choć niejedyną funkcją chatu GPT, jest generowanie tekstów na podstawie wpisanych przez użytkowników promptów. Dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego, Chat GPT prowadzi konwersacje, odpowiada na pytania, tworzy teksty o różnorodnej tematyce — od literatury po treści marketingowe i kod programistyczny.  Zdolność do rozumienia i generowania języka naturalnego sprawia, że GPT jest narzędziem, które znajduje zastosowanie w edukacji, rozrywce, jak i w biznesie.

Krótka historia Chatu GPT

Wprowadzenie przez OpenAI pierwszego modelu – chatu GPT-1, miało miejsce w 2018 roku. Jednak dopiero kolejne wersje, GPT-3, a następnie GPT-4, wyznaczyły nowe standardy w dziedzinie generowania tekstu. 

Model GPT-3, dzięki swojej zdolności do generowania tekstów o dobrej jakości, był dużym przełomem i zyskał sporą popularność. Chat GPT-4 to wersja z wieloma ulepszeniami, np. wyższą precyzją odpowiedzi na pytania oraz zdolnością do pracy w różnych językach.

Chat GPT – produkt OpenAI

Chat GPT jest jednym z najbardziej znaczących produktów stworzonych przez OpenAI. OpenAI to organizacja prowadząca badania z zakresu sztucznej inteligencji, która została założona przez grupę technologów i naukowców, takich jak Elon Musk i Sam Altman. AI od początku skupia się na etycznych aspektach rozwoju sztucznej inteligencji, dąży do stworzenia technologii, która wspiera ludzkość.

Chat GPT – główne funkcje

Generowanie tekstu

Chat GPT, zwłaszcza GPT-4, tworzy na podstawie wprowadzonych przez użytkownika promptów, dopasowane do kontekstu, poprawne teksty. Może generować artykuły, opisy, sekcję FAQ, opowiadania, poezję, a nawet kod programistyczny.

Prowadzenie konwersacji

Dzięki zdolności do rozumienia zapytań w języku naturalnym, Chat GPT może prowadzić płynne dialogi, odpowiadać na pytania i uczestniczyć w dyskusjach na dowolny temat.

Tłumaczenia

Model umożliwia tłumaczenie treści na różne języki. 

Generowanie pomysłów i kreatywnych

Narzędzie umożliwia także generowanie pomysłów na treści, kreację unikalnych historii, scenariuszy, naw, sloganów itp. 

Edukacja i nauka

Chat GPT  sprawdza się również jako narzędzie edukacyjne, wyjaśniania koncepcje i terminy, rozwiązuje zadania matematyczne, odpowiada na pytania. 

Chat GPT w różnych dziedzinach i branżach

 • Edukacja: Nauczyciele, studenci, uczniowie cenią Chat GPT za ułatwienie nauki i nauczania. Narzędzie wyjaśniania trudne koncepcje, oferuje zasoby edukacyjne oraz pomoc w przygotowaniu materiałów dydaktycznych.
 • Biznes i marketing: Przedsiębiorstwa wykorzystują Chat GPT do generowania treści marketingowych, takich jak opisy usług i produktów, artykuły, skrypty filmów reklamowych.
 • Programowanie: Programiści korzystają z Chatu GPT do generowania kodu czy debugowania. Chat jest też wsparciem w rozwiązywaniu problemów programistycznych.
 • Twórczość i media: Pisarze, dziennikarze i kreatorzy treści korzystają z chatu GPT do pisania artykułów, tworzenia scenariuszy czy generowania pomysłów kreatywnych.
 • Tłumaczenia i językoznawstwo: Chat GPT umożliwia szybkie i efektywne przekłady między wieloma językami.

Chat GPT to liczne funkcje, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach i branżach. Zdolność narzędzia do przetwarzania i generowania języka naturalnego otwiera nowe możliwości dla biznesu, edukacji, rozwoju oprogramowania i innych sektorów.

Chat gpt – jak korzystać?

Korzystanie z Chatu GPT jest prostym procesem, poniżej krótka instrukcja.

GPT login

 • Odwiedź oficjalną stronę OpenAI: Pierwszym krokiem jest wejście na stronę internetową OpenAI (openai.com) i znalezienie sekcji poświęconej Chatowi GPT.
 • Utwórz konto: Aby korzystać z chatu GPT, musisz mieć konto w OpenAI. Kliknij przycisk rejestracji (Sign Up) i postępuj zgodnie z instrukcjami, wypełnij wymagane pola, takie jak adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło.
 • Zaloguj się: Po utworzeniu konta, wróć na stronę główną Chat GPT i zaloguj się. 

Polecania 

 • Wprowadzenie promptu: Po zalogowaniu, zobaczysz pole tekstowe, w którym należy wpisać zapytanie lub prompt. Możesz wpisać prośbę o stworzenie tekstu, polecenie dotyczące kodu czy wygenerowania grafiki.
 • Personalizacja ustawień: Możesz skorzystać z dostępnych opcji konfiguracji i dostosować odpowiedzi AI do swoich potrzeb, np. podać wytyczne dotyczące długości czy tonu wypowiedzi.
 • Interakcja: Po wprowadzeniu promptu, kliknij przycisk Wyślij lub Enter – chat GPT wygeneruje odpowiedź. Możesz kontynuować konwersację, wprowadzając kolejne prompty.

Porady dotyczące efektywnego korzystania z GPT

 • Szczegóły: Im bardziej szczegółowe i jasne są Twoje prompty, tym Chat GPT lepiej zrozumie Twoje zapytanie.
 • Eksperymenty: Nie bój się eksperymentować z różnymi typami promptów, dzięki temu odkryjesz wszystkie możliwości AI.

Chat gpt bez logowania

 • API i SDK: Niektóre interfejsy programistyczne (API) i zestawy narzędzi programistycznych (SDK) umożliwiają dostęp do GPT bez logowania. Pozwala to deweloperom na integrację Chatu GPT z aplikacjami i narzędziami, jednak z ograniczonym zakresem zapytań i możliwości.
 • Wersje demonstracyjne: Zdarza się, że OpenAI oraz niektórzy deweloperzy udostępniają wersje demonstracyjne Chatu GPT. Takie rozwiązanie pozwala użytkowników na zapoznanie się z możliwościami Chatu GPT bez logowania, często jednak ma ograniczoną funkcjonalność i limit zapytań.

Chat gpt free – czyli GPT za darmo 

OpenAI oferuje dostęp do Chatu GPT za pośrednictwem różnych planów, w tym opcji bezpłatnej, która pozwala na eksplorację możliwości AI. Korzystanie z darmowej wersji zazwyczaj związane jest z kilkoma ograniczeniami, np.:

 • Limit zapytań: Bezpłatny dostęp to często ograniczona liczba zapytań, które w danym okresie (np. miesięcznie), można przesłać do Chatu GPT.
 • Ograniczone funkcje: Część zaawansowanych funkcji, np. dostęp do najnowszych modeli AI, wyższe limity zapytań, analiza semantyczna, może być zarezerwowana dla płatnych subskrypcji.
 • Opóźnienia w odpowiedziach: Ze względu na ograniczenia serwerów i priorytetowanie zapytań płatnych, użytkownicy korzystający z darmowych wersji, nie są obsługiwani w pierwszej kolejności.  

GPT – przegląd dostępnych wersji

 • Chat GPT-3 i GPT-4: Obecnie najbardziej znane i zaawansowane wersje, dające wiele możliwości – od generowania tekstu po rozwiązywanie złożonych zadań. Dostęp do pełnych wersji tych modeli wymaga subskrypcji OpenAI.
 • Wersje demonstracyjne: Są to ograniczone wersje Chatu GPT, które OpenAI udostępnia na swojej stronie internetowej lub w ramach wydarzeń promocyjnych. Pozwalają one na zapoznanie się z podstawowymi funkcjonalnościami narzędzia.

Open Ai chat gpt – bezpieczeństwo 

W dobie, w której technologie oparte na sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej zaawansowane i powszechne, kwestie bezpieczeństwa danych i prywatności użytkowników nabierają szczególnej wagi. Chat GPT, będący jednym z flagowych produktów OpenAI, został opracowany z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony i etycznych standardów. 

Bezpieczeństwo i polityka prywatności OpenAI

 • Szyfrowanie danych: W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony, wszystkie dane są szyfrowane.
 • Przetwarzanie danych: OpenAI ma ścisłe zasady dotyczące przechowywania i przetwarzania danych. Dzięki temu są one bezpieczne i chronione przed osobami nieupoważnionymi. 
 • Kontrola: Polityka prywatności OpenAI zawiera informacje dotyczące przechowywana danych. Użytkownicy mają również możliwość żądania dostępu do swoich danych lub ich usunięcia.

Bezpieczne korzystanie z Chatu GPT

 • Nie udostępniaj wrażliwych danych: Podczas korzystania z Chatu GPT, unikaj wprowadzania informacji, które mogą być wrażliwe lub prywatne, takich jak dane osobowe, hasła czy dane finansowe.
 • Zachowaj ostrożność: Bądź świadomy, że generowane treści mogą być przechowywane przez OpenAI w celach badawczych i rozwojowych.
 • Korzystaj z zaawansowanych ustawień prywatności: Wykorzystaj zaawansowane ustawienia prywatności i bezpieczeństwa, dzięki temu zwiększysz kontrolę nad tym, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane.
 • Uważaj na osoby trzecie: Jeśli korzystasz z Chatu GPT przez integracje z aplikacjami lub platformami, sprawdź politykę prywatności i bezpieczeństwa.

Chat GPT – podsumowanie 

Sztuczna inteligencja (AI) to rewolucyjna dziedzina technologii, która naśladuje ludzkie procesy poznawcze, takie jak uczenie, rozumowanie i samodoskonalenie. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów i ogromnych zbiorów danych, systemy AI przetwarzają informacje i podejmują decyzje z prędkością i dokładnością nieosiągalną dla ludzkiego umysłu. Rozwój technologii, takich jak uczenie maszynowe (ML), głębokie uczenie (deep learning) i przetwarzanie języka naturalnego (NLP), umożliwił tworzenie inteligentnych systemów zdolnych do samodzielnej nauki i adaptacji.

Chat GPT otwiera nowe możliwości dla firm i osób prywatnych. Chat pozwala na sprawne generowanie treści, grafik i odpowiedzi na pytania, dostarcza inspiracji, rozwiązuje zadania matematyczne. 

GPT Chat online - jak korzystać?

Korzystanie z chatu GPT online jest proste i intuicyjne. Należy odwiedzić stronę chat.openai.com, zalogować się, wpisać zapytanie i poczekać na odpowiedź. Interfejs GPT jest przyjazny dla użytkownika, umożliwia łatwe i szybkie uzyskiwanie informacji.

 

Chat GPT-4 to najnowsza wersja technologii Generative Pre-trained Transformer opracowanej przez OpenAI. Jest to zaawansowany model sztucznej inteligencji, który został przeszkolony na ogromnych zbiorach danych tekstowych. Chat GPT-4 wyróżnia się zdolnością do rozumienia i generowania tekstów w różnych językach, większą precyzją odpowiedzi na pytania oraz rozumieniem złożonych promptów.

 

Chat GPT Polska odnosi się do wykorzystania omawianej technologii do generowania tekstów w języku polskim. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu modeli AI, Chat GPT może efektywnie komunikować się i tworzyć teksty po polsku – otwiera to przed użytkownikami z Polski szerokie możliwości, opcje wykorzystania technologii do celów edukacyjnych, biznesowych, rozrywkowych. Użytkownicy mogą korzystać z Chat GPT do tłumaczeń, generowania treści, pomysłów i grafik.

 

Bing Chat GPT to inicjatywa Microsoftu, która integruje technologię GPT z wyszukiwarką Bing i oferuje użytkownikom nową formę interaktywnego wyszukiwania informacji. Użytkownicy mogą prowadzić dialog z systemem, zadawać pytania -Bing Chat GPT generuje odpowiedzi oparte na najnowszych danych z internetu. Takie połączenie ma ułatwić pozyskiwania informacji, poprawić jakość odpowiedzi i zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenie przeglądania internetu.

 

Chat GPT App odnosi się do aplikacji mobilnych i desktopowych, dzięki którym użytkownicy mają dostęp do funkcji Chatu GPT bezpośrednio z poziomu urządzenia. Aplikacje często mają intuicyjny interfejs użytkownika, umożliwiają łatwe wprowadzanie promptów i sprawnie generują odpowiedzi. Mogą zawierać też dodatkowe funkcjonalności, takie jak personalizacja odpowiedzi, zarządzanie historią rozmów czy tryb offline. Dostępność aplikacji może różnić się w zależności od platformy i regionu.

 

Chat GPT playground to interaktywne środowisko stworzone przez OpenAI, które pozwala użytkownikom eksperymentować z możliwościami Chat GPT. Użytkownicy mogą wprowadzać własne prompty, dostosowywać ustawienia modelu (np. ton, długość odpowiedzi), a także obserwować, jak model generuje odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Playground jest doskonałym narzędziem do nauki, eksperymentowania i zrozumienia, jak działają modele GPT.

 

Istnieją ograniczone wersje demonstracyjne lub integracje, które zapewniają podstawową funkcjonalność bez konieczności logowania. Warto jednak pamiętać, że dostęp do najnowszych aktualizacji i pełnej funkcjonalności zwykle wiąże się z potrzebą utworzenia konta.

Ocena strony: 5/5 - (2 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza