Błąd 500

Błąd 500

Błąd 500 (Internal Server Error) to kod stanu HTTP informujący o wewnętrznym błędzie serwera. Błąd HTTP 500 ma bardzo ogólny charakter. Informuje o tym, że podczas połączenia z serwerem wystąpił wewnętrzny problem uniemożliwiający użytkownikowi dostęp do strony. Jednak konkretna przyczyna tego problemu nie jest możliwa do zidentyfikowania. Najczęściej jest tak, że komunikat o błędzie 500 Internal Server Error występuje wówczas, kiedy serwer nie jest w stanie znaleźć innego, precyzyjniejszego kodu błędu 5xx. Usunięcie błędu 500 może być problematyczne właśnie ze względu na jego ogólny charakter. Problem może leżeć zarówno po stronie samej witryny, jak i usługodawcy hostingowego.