Frontend

Frontend

Frontend to część strony lub aplikacji internetowej, która jest widoczna dla użytkownika. Składa się na niego wygląd, interfejs oraz wszystkie możliwości strony, które umożliwiają interakcję z użytkownikiem. Frontend obejmuje między innymi tekst, grafiki, animacje, menu. Jest nim wszystko to, co ukazuje się użytkownikowi na przeglądarce internetowej po wczytaniu strony. Frontend jest niejako przeciwieństwem backendu, czyli warstwy strony czy aplikacji, która jest niewidoczna dla użytkownika, jej zaplecza technicznego, panelu administracyjnego. Elementy strony widoczne dla użytkownika są zaciągane właśnie z backendu. Frontend jest więc tym, co finalnie możemy zobaczyć na ekranie smartfona czy monitora, natomiast backend odpowiada za to, aby widoczna część strony była wyświetlana w prawidłowy sposób.