Copywriter

Copywriter

Copywriter to osoba zajmująca się zawodowo tworzeniem tekstów i sloganów reklamowych. To zawód, który polega na pisaniu tekstów wykorzystywanych w reklamie i wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych, marketingowych, promocyjnych. Copywriter może być odpowiedzialny za przygotowywanie treści na strony internetowe, ulotki, broszury, plakaty czy też teksty i slogany do reklam prasowych, telewizyjnych, radiowych. Osoba pracująca na stanowisku copywritera może również pisać scenariusze do spotów reklamowych, a także zajmować się redakcją tekstów. Co ważne, praca copywritera nie polega na przepisywaniu, czyli kopiowaniu treści.