Spis treści

Filtr Google: ręczny i algorytmiczny. Jak sprawdzić? Jak usunąć karę?

Wyszukiwarki odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu odpowiednich i wartościowych treści. Google, będąc najpopularniejszą wyszukiwarką na świecie, nieustannie dąży do udoskonalania swojego systemu indeksowania i klasyfikowania witryn internetowych. W tym celu wprowadza różne filtry mające na celu eliminację niskiej jakości stron, wykorzystujących nieuczciwe metody pozycjonowania. W dzisiejszym artykule omówię dwa główne rodzaje filtrów stosowanych przez Google: ręczne i algorytmiczne, a także ich wpływ na widoczność witryn w sieci.

Filtr Google – co to? Definicja

Filtr Google to kara nakładana przez Google na stronę internetową za nieprzestrzeganie wytycznych Google dla webmasterów i stosowanie praktyk zaliczanych do Black Hat SEO. Nałożenie takiej kary skutkuje obniżeniem pozycji strony w organicznych wynikach wyszukiwania, co przekłada się na spadek ruchu na stronie. Wyróżniamy dwa rodzaje filtrów Google: algorytmiczny oraz ręczny. Filtr algorytmiczny jest nakładany automatycznie przez algorytm wyszukiwarki. Filtr ręczny jest nakładany ręcznie przez pracowników Google z zespołu Search Quality Team. W przypadku nałożenia filtra ręcznego informacja taka znajduje się w Google Search Console. Administrator witryny jest też informowany o przyczynie nałożenia kary. W przypadku filtra algorytmicznego wygląda to inaczej. Administrator nie jest informowany ani o fakcie nałożenia kary ani o jej przyczynie. Przyczyny nałożenia filtra są różne. Mogą to być na przykład niskiej jakości linki przychodzące, duplikacja treści czy nadmierne nasycenie (przespamowanie) strony słowami kluczowymi.

 

Filtry ręczne

Opis funkcjonowania filtrów ręcznych

Filtry ręczne są narzędziami stosowanymi przez zespół ekspertów Google, którzy przeglądają i oceniają witryny internetowe pod kątem zgodności z wytycznymi jakości Google. Filtr ręczny może być nałożony na całą witrynę lub tylko na jej część.

Filtr w Google – przyczyny nakładania kar ręcznych

Google stosuje filtry ręczne, aby utrzymać jakość wyników wyszukiwania i zwalczać praktyki manipulowania pozycjami witryn. Nieuczciwe praktyki SEO, takie jak zakup linków, nadmierne optymalizowanie słów kluczowych czy tworzenie niskiej jakości treści, mogą prowadzić do nałożenia filtra ręcznego.

Przykłady stosowania filtrów ręcznych

Przykładami sytuacji, w których może zostać nałożony filtr ręczny, są m.in.:

 • Stosowanie niewłaściwych technik linkowania, takich jak zakup linków, linkowanie wewnętrzne o niskiej jakości lub tworzenie sztucznych sieci linków zewnętrznych.
 • Tworzenie treści o niskiej jakości, duplikacja zewnętrzna lub wewnętrzna.
 • Wykorzystywanie ukrytych tekstów lub nadmiernego optymalizowania słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania.
 • Stosowanie technik ukierunkowanych na wprowadzenie w błąd użytkowników, takich jak „cloaking” (ukrywanie treści przed wyszukiwarką) lub „doorway pages” (strony wejściowe o niskiej jakości, służące jedynie do pozyskiwania ruchu).

Z doświadczenia wiem, że do 1stplace.pl trafiali klienci, którzy przez tego typu praktyki tracili widoczność w sieci, a jej odzyskanie było długim i trudnym procesem. 

Jak uniknąć nałożenia filtrów ręcznych?

Aby uniknąć nałożenia filtrów ręcznych, należy przestrzegać wytycznych Google oraz stosować etyczne praktyki SEO (tzw. White Hat SEO). Obejmuje to m.in.:

 • Tworzenie wartościowych, unikalnych i angażujących treści.
 • Stosowanie uczciwych praktyk pozyskiwania linków, takich jak budowanie relacji z innymi witrynami i tworzenie wartościowych treści, które będą naturalnie linkowane.
 • Troska o użyteczność witryny oraz szybkość ładowania strony.
 • Unikanie nadmiernego optymalizowania słów kluczowych i stosowania sztucznych technik manipulowania wynikami wyszukiwania.

Filtr algorytmiczny Google

Filtry algorytmiczne to zautomatyzowane systemy, które analizują i oceniają witryny na podstawie różnych czynników, takich jak jakość treści, struktura witryny, użyteczność dla odbiorców czy metody pozyskiwania linków. Algorytmy Google oceniają witryny w czasie rzeczywistym i automatycznie wpływają na ich pozycję w wynikach wyszukiwania. Google regularnie aktualizuje swoje algorytmy, aby lepiej rozumieć i indeksować treści oraz zapewnić lepsze doświadczenie dla użytkowników.

Główne algorytmy Google

Google stosuje różne algorytmy do oceny witryn internetowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Panda

Algorytm Panda jest skoncentrowany na jakości treści witryny. Ocenia m.in. unikalność, wartość dla użytkownika i czytelność tekstu.

Filtr Google Pingwin

Pingwin to algorytm, który skupia się na ocenie profilu linków prowadzących do witryny. Jego celem jest wykrycie nieuczciwych praktyk linkowania, takich jak zakup linków czy tworzenie sztucznych sieci linków.

Hummingbird

Algorytm Hummingbird ma na celu zrozumienie zamiarów użytkowników i dostarczenie im bardziej trafnych wyników wyszukiwania. Skupia się na semantyce i kontekście zapytań.

RankBrain

RankBrain to sztuczna inteligencja stosowana przez Google, która pomaga algorytmom interpretować zapytania użytkowników. Dzięki RankBrain, Google jest w stanie lepiej radzić sobie z nieznajomymi zapytaniami czy długimi frazami kluczowymi.

BERT

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers,) to technologia uczenia maszynowego, która pomaga Google lepiej zrozumieć kontekst i znaczenie słów w zapytaniach. 

Filtr algorytmiczny Google a wyniki wyszukiwania

Filtry algorytmiczne mogą wpływać na pozycje witryn w wynikach wyszukiwania na różne sposoby. Oto kilka przykładów:

 • Witryna o niskiej jakości treści może wyświetlać się na niskich pozycjach.
 • Witryna stosująca nieetyczne praktyki pozyskiwania linków może zostać ukarana przez algorytm Penguin, co skutkuje obniżeniem pozycji.
 • Witryna, która nie jest zoptymalizowana pod kątem semantyki i kontekstu zapytań użytkowników, może być mniej widoczna w wynikach wyszukiwania.

Porównanie filtrów ręcznych i algorytmicznych

Różnice w działaniu

Główna różnica pomiędzy filtrami ręcznymi i algorytmicznymi polega na sposobie ich stosowania. Filtry ręczne są nałożone przez specjalistów Google, którzy oceniają witryny pod kątem zgodności z wytycznymi jakości. Z kolei filtry algorytmiczne to zautomatyzowane systemy, które oceniają witryny na podstawie różnych czynników i wpływają na pozycje strony w wynikach wyszukiwania w czasie rzeczywistym.

Skutki dla witryn internetowych

Zarówno filtry ręczne, jak i algorytmiczne mają na celu utrzymanie jakości wyników wyszukiwania i eliminowanie witryn, które stosują nieetyczne praktyki SEO. Jednak skutki nałożenia filtru ręcznego mogą być bardziej drastyczne i trudniejsze do usunięcia, gdyż wymagają interwencji specjalistów Google. W przypadku filtrów algorytmicznych, witryna może automatycznie odzyskać swoją pozycję po wprowadzeniu odpowiednich zmian i optymalizacji.

Jak sprawdzić filtr Google?

Jak sprawdzić filtr Google? Oto kilka kroków, które można wykonać, aby zweryfikować działanie filtrów Google. Zespół SEO 1stplace.pl, korzysta z takich sposobów, jak: 

 • Monitorowanie ruchu na stronie: Narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, pomogą w monitorowaniu ruchu na stronie. Spadek ruchu organicznego może sugerować, że strona została dotknięta przez filtr Google.
 • Sprawdzenie pozycji słów kluczowych: Korzystając z narzędzi do monitorowania pozycji słów kluczowych, takich jak SEMrush czy Ahrefs, można sprawdzić, czy pozycje stron w wynikach wyszukiwania uległy zmianie. Gwałtowne spadki w rankingu mogą wskazywać na to, że strona została ukarana przez filtr Google.
 • Użycie Google Search Console: Google Search Console jest bezpłatnym narzędziem, które dostarcza informacji na temat wydajności strony w wynikach wyszukiwania. W panelu GSC można sprawdzić, czy występują jakiekolwiek problemy związane z nałożeniem kary, takie jak błędy indeksowania, zagrożenia związane z bezpieczeństwem czy problemy z treścią.
 • Przeglądanie aktualizacji algorytmów: Google regularnie wprowadza aktualizacje algorytmów, które wpływają na wyniki wyszukiwania. Warto być na bieżąco z tymi aktualizacjami i sprawdzać, czy wprowadzone zmiany mogą wpłynąć na wydajność strony.
 • Analiza profilu linków: Filtr Google Pingwin obniża pozycje  stron, w przypadku których stosowane są nieetyczne praktyki budowania linków. Aby sprawdzić, czy strona nie jest dotknięta przez ten filtr, można skorzystać z narzędzi do analizy linków, takich jak Ahrefs czy Majestic. 
 • Jeśli podejrzewasz, że Twoja strona mogła być dotknięta przez filtr Google, warto byś pomyślał o audycie SEO. Audyt pozwoli zidentyfikować ewentualne problemy oraz opracować strategię naprawy i optymalizacji strony.
 • Pamiętaj też o stosowaniu się do wytycznych Google dla webmasterów. 

Jak zdjąć filtr Google?

Jak usunąć filtr Google? Zdejmowanie filtra Google związane jest z rozwiązaniem problemów, które spowodowały nałożenie kary na stronę internetową. Oto kilka zdań na ten temat:

 • Aby zdjąć filtr Google, konieczne jest zidentyfikowanie przyczyny jego nałożenia, takiej jak techniki Black Hat SEO, niska jakość treści czy nieodpowiednie praktyki pozyskiwania linków. Następnie, należy poprawić te obszary i dostosować się do wytycznych Google dla webmasterów.
 • W przypadku ręcznej kary nałożonej przez Google, po wprowadzeniu poprawek można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie strony przez Google. Jeśli strona zostanie oceniona jako zgodna z wytycznymi, filtr zostanie zdjęty i strona odzyska swoją pozycję w wynikach wyszukiwania.
 • W przypadku automatycznych kar, proces może zająć więcej czasu i wymagać obserwacji zmian w pozycjonowaniu po wprowadzeniu poprawek, aż algorytmy Google zauważą te zmiany i przywrócą stronę do wcześniejszej pozycji.

Filtr Google Safesearch

Warto, bym w tym miejscu wspomniała o jeszcze jednym filtrze Google. Filtr ten ma zupełnie inny charakter niż te, które przedstawiłam powyżej. Mowa o Google SafeSearch. 

Filtr Google SafeSearch to narzędzie zaprojektowane w celu ochrony użytkowników przed nieodpowiednimi treściami, takimi jak pornografia, przemoc czy mowa nienawiści. Filtr ten pozwala na filtrowanie wyników wyszukiwania, tak aby wyświetlały się tylko te, które są odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych i nie naruszają standardów społecznych. SafeSearch może być szczególnie przydatny dla rodziców, którzy chcą chronić swoje dzieci przed nieodpowiednimi treściami w internecie. Warto jednak zauważyć, że choć filtr SafeSearch jest skuteczny w znacznej mierze, nie jest w stanie w 100% wyeliminować wszystkich nieodpowiednich treści.

Safesearch jak włączyć?

Włączenie funkcji SafeSearch w wyszukiwarce Google jest proste i można to zrobić na różnych urządzeniach, takich jak komputery, telewizory, smartfony i tablety. 

Komputer:

 • Otwórz wyszukiwarkę Google na swoim komputerze.
 • W prawym górnym rogu ekranu kliknij na ikonę swojego konta Google (lub na ikonę „Ustawienia”, jeśli nie jesteś zalogowany).
 • Wybierz „Wyszukiwanie w Google”.
 • W sekcji „Filtr SafeSearch” zaznacz opcję „Filtruj wulgarne wyniki”.
 • Kliknij „Zapisz” na dole strony, aby zachować zmiany.

Smartfon lub tablet z Androidem:

 • Otwórz aplikację Google na swoim urządzeniu.
 • W prawym górnym rogu ekranu kliknij na ikonę swojego konta Google (lub na ikonę „Ustawienia”, jeśli nie jesteś zalogowany).
 • Wybierz „Ustawienia” > „Ustawienia ogólne” > „Filtr SafeSearch”.
 • Przełącz suwak, aby włączyć SafeSearch.

Smartfon lub tablet z iOS (iPhone, iPad):

 • Otwórz aplikację Google na swoim urządzeniu.
 • W prawym dolnym rogu ekranu kliknij na ikonę „Więcej” (trzy poziome kreski).
 • Wybierz „Ustawienia” > „Filtr SafeSearch”.
 • Przełącz suwak, aby włączyć SafeSearch.

Filtr Google – podsumowanie

Zrozumienie działania filtrów ręcznych i algorytmicznych oraz ich wpływu na widoczność jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w dziedzinie marketingu internetowego. Właściciele stron i specjaliści SEO powinni znać wytyczne Google oraz stosować etyczne praktyki optymalizacji.

Filtrowanie witryn przez Google za pomocą filtrów ręcznych i algorytmicznych jest istotnym elementem utrzymania jakości wyników wyszukiwania oraz zwalczania nieuczciwych praktyk SEO. Zarówno filtry ręczne, jak i algorytmiczne mają na celu eliminację treści niskiej jakości, a także witryn stosujących manipulacyjne praktyki SEO.

Aby uniknąć negatywnego wpływu filtrów ręcznych i algorytmicznych na pozycjonowanie witryny, należy stosować etyczne praktyki optymalizacji, zwracając uwagę na jakość treści, użyteczność, szybkość ładowania, dostępność na różnych urządzeniach oraz budowanie naturalnego profilu linków. Kluczowe jest także monitorowanie aktualizacji algorytmów Google, które mogą wpłynąć na wyniki wyszukiwania oraz wymagać dostosowania strategii SEO. 

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Jedna odpowiedź

 1. Najprostsze rozwiązanie zmiana wyszukiwarki na Binga oraz namawianie do tego innych ludzi. całkowicie odcięcie się z korzystania wyszukiwarki google jak najwięcej ludzi. Google jest skrajnie nieetyczne a nawet szkodliwe w manipulowania wynikami, warto z niego zrezgydnować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza